Seminář se uskutečnil pod záštitou Jany Plamínkové, radní hlavního města Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí. Ta k němu uvedla: „Součástí Smart Prague – naší vize Prahy jako chytrého města – jsou také inteligentní, zelené veřejné budovy. K naplňování této vize potřebujeme, aby pracovníci státní správy znali tuto tematiku opravdu do hloubky. Díky tomu pak dokáží lépe posoudit kvalitu předkládaných projektů. Proto velmi vítám spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy. Jsem ráda, že se zájemci díky dnešnímu semináři mohli mimo jiné detailně seznámit s celosvětově používanými certifikačními systémy udržitelného rozvoje LEED, BREEAM či WELL, jejichž udělení příslušnému projektu je zárukou jeho kvalit.“

„Osvěta v oblasti environmentální certifikace budov – například o tom, jaké jejich parametry se hodnotí a jaké budovy vlastně chceme stavět – je nyní o to potřebnější, že směrnice Evropské unie EPBD II zavazuje Českou republiku k šetrné výstavbě, již od roku 2020 se i u nás budou muset stavět všechny novostavby včetně veřejných budov s téměř nulovou spotřebou energie. Stále se prohlubující odbornost pracovníků stavebních úřadů a odborů životního prostředí a rostoucí povědomí o aspektech energeticky úsporných staveb do budoucna významně pomohou k tomu, aby se Česko přiblížilo standardům výstavby ve vyspělých zemích západní Evropy,“ doplnila Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

Na semináři účastníky s problematikou certifikací seznámili odborníci z členských společností České rady pro šetrné budovy: František Macholda (Ekowatt), Martin Ďuriš (PBA International Prague) a Jiří Cihlář (CEVRE Consultants). Řeč byla nejen o certifikacích samotných (jejich druzích, aplikovatelnosti, přínosech, motivaci investorů a příkladech v ČR úspěšně certifikovaných projektů), ale i o tom, jak projekty pomocí certifikací optimalizovat – zejména pokud jde o energetiku, vodu či kvalitu vnitřního prostředí. Diskutovalo se také o přínosech pro okolí certifikovaných projektů (např. o těch dopravních) a o dopadech na stavební průmysl (zdravotních aspektech či náročnosti výroby materiálů). A jako červená nit se samozřejmě celým seminářem táhly různé úhly pohledu na široké možnosti využití, které dávají certifikace veřejnému sektoru.