Kalendář akcí v oblasti životního prostředí a ekologické výchovy v hl. m. Praze

Veřejné projednání záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

  • Praha 8
  • 17. června 2019 (Pondělí) 15:00

UPOZORŇUJEME, že dne 10. 6. 2019 BYLO ZMĚNĚNO MÍSTO KONÁNÍ veřejného projednání k výše uvedenému záměru.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy informuje občany, že veřejné projednání záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ ve smyslu § 17 zákona, se bude konat dne 17. června 2019 od 15:00 hod. v Multifunkčním sále Úřadu městské části Praha – Ďáblice, na adrese Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8.
Dokumentace je zveřejněna na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia v Informačním systému EIA pod kódem PHA1070.

Místo konání: Úřad městské části Praha – Ďáblice, Multifunkční sál, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8

GPS: 50.1451397,14.4824153

Typ akce: Veřejná projednávání

Pořádá: MHMP, Odbor ochrany prostředí

Kontakt: oddělení EIA Odboru ochrany prostředí MHMP, Ing. Michael Macourek, michael.macourek@praha.eu, tel: 23600 4218.

Související odkazy: