Novou náměstkyní primátora hl. m. Prahy se stala Jana Plamínková, vystudovaná geoložka, která se celý život věnuje životnímu prostředí. V současnosti je už čtvrté volební období starostkou městské části Praha-Slivenec. Patří mezi zakládající členy pražské organizace STAN, kterou od roku 2010 až do roku 2019 vedla. O jejích konkrétních gescích rozhodnou radní hl. m. Prahy.

„Hnutí STAN má už druhé volební období na starosti oblast ochrany přírody a životního prostředí v metropoli. Je celá řada projektů, které jsme připravili, a v letošním roce se realizují nebo dokončují. Jsem proto přesvědčena, že by Praze neprospělo, aby se tyto rozběhnuté projekty zastavily, a jsem připravena tyto projekty dokončit. Problematiku životního prostředí a ochrany přírody jsem měla v gesci jako radní v rámci svého působení v Radě hlavního města Prahy a poslední čtyři roky vedu Výbor pro životní prostředí Zastupitelstva hlavního města Prahy,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Minulé volební období byla pražskou radní pro životní prostředí, technickou vybavenost a infrastrukturu. Dosud na pražské radnici působí jako předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Zastupitelstva hl. m. Prahy (ZHMP), členka Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP a členka Výboru finančního ZHMP. Působí také v Komisi Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí a Komisi Rady hl. m. Prahy pro školskou infrastrukturu.

„Včera mi krajský výbor STAN v Praze dal důvěru a potvrdil mou nominaci na pozici radní hlavního města Prahy. Je mou odpovědnosti zvolené zastupitelky tuto pozici přijmout,“ dodává Jana Plamínková.