Domácí i zahraniční řečníci se podělí o své zkušenosti s integrací modro-zelené infrastruktury při stavbě měst, její nezastupitelnou úlohou při zvyšování odolnosti měst vůči změně klimatu a s ní spojených vln veder i přívalových srážek i s problematikou omezeného prostoru, o nějž se modro-zelená infrastruktura musí dělit s inženýrskými sítěmi a dopravními stavbami. Závěrečná panelová diskuse širokého spektra odborníků se bude týkat klíčových momentů revitalizace měst.

Konferenci organizuje 01/71 ZO ČSOP Koniklec pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Více informací v příloze a také na stránkách: www.pocitamesvodou.cz.