Do čtvrtého ročníku celostátní soutěže Adapterra Awards 2022 se přihlásilo bezmála 70 realizovaných projektů, které reagují na dopady změny klimatu. Najdeme mezi nimi i 17 projektů z Prahy – například úpravy školních zahrad, dešťové záhony, zelené střechy, výsadby dřevin, výsev květnatých luk, ale i snížení energetických nároků v budovách radnic. Mezi 18 finalistů se letos dostaly inovativní přestavby veřejných budov, soběstačné domy, rozsáhlé obnovy tůní a mokřadů či protierozní opatření v krajině. Soutěž pořádá Nadace Partnerství a Integra Consulting pod záštitou Ministerstva životního prostředí a s podporou hlavního města Prahy. Praha má v soutěži kategorii pro projekty na svém území.

„Praha je společně s Jihomoravským krajem v oblasti adaptačních opatření velkým tahounem. O ocenění letos usilují čtyři vydařené finálové pražské projekty – nová budova radnice Prahy 12, obnova Čelakovského sadů u Národního muzea, komplexní revitalizace budovy střední školy Českobrodská v Praze 9 a rezidence Sakura. Kromě posledního z nich se jedná o investice města, které si uvědomuje nutnost řešit přehřívání některých lokalit, usychání zeleně či energetickou nehospodárnost některých veřejných budov. Soutěž Adapterra je dobrý způsob, jak na inovativní projekty upozornit, nabídnout inspiraci a možnosti řešení,“ říká Jana Plamínková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

„Adaptační opatření do krajiny i měst záměrně doplňují přírodě blízká adaptační opatření v podobě zeleně a vodních prvků. U budov se pak obvykle ještě kombinují s využitím chytrých technologií, udržitelné energie a některých technických prvků – například stínících, retenčních či šetřících pitnou vodu,“ uvádí koordinátorka soutěže, Andrea Křivánková z Nadace Partnerství. Soutěž Adapterra Awards se pak snaží představit inovativní projekty z této oblasti, předávat inspiraci a ukazovat cesty, díky nimž se budeme moci přizpůsobit měnícím se podmínkám, zvláště přehřívání a suchu.

Pražské projekty

Mezi finálové projekty se dostala například revitalizace Čelakovského sadů. Místo odříznuté od okolního města magistrálou se proměnilo v příjemný veřejný prostor, který sem zpět přivedl obyvatele Prahy a současně využil opatření modrozelené infrastruktury, hledá nové možné způsoby retence vody v území, udržení a rozvoj stromového patra i udržitelný způsob správy území. Sakura je rezidenční komplex v Praze 5 Košířích doslova obalený zelení, kombinuje světovou architekturu s bujnou vegetací na každém balkonu či terase. Součástí komplexu je i poloveřejný park.

Dalším finálovým projektem je revitalizace školní budovy SŠ Českobrodská. Inteligentní budova nyní vyrobí více energie, než spotřebuje, je uhlíkově pozitivní. Využívá fotovoltaiku i tepelná čerpadla. Udržuje kvalitní a zdravé mikroklima v budově, pro splachování WC je využitá šedá voda a na zálivku zeleně dešťová voda. Budova má zelené střechy i fasády. Optimalizován je nákup a prodej elektrické energie ze sítě dle dynamické ceny.

V rámci výstavby nové radnice v Praze 12 se nezapomnělo také na adaptační opatření. Na střechu budovy byla umístěna fotovoltaika, pod parkoviště nádrž na akumulaci dešťové vody a na parkovišti jsou umístěny dobíjecí stanice pro elektromobily.

Zeleň a vodní prvky přirozeně chladí okolí v horkých dnech a zároveň umožňují zadržovat dešťovou vodu. Ukázkou z Prahy je další projekt hlavního města - Les Arborka, který vznikl na původně zemědělské půdě jako součást většího lánu pole. Nově je přístupný obnovenou polní cestou doplněnou o aleje stromů. V zástavbě, kde není tolik prostoru jako v krajině, pak lze chybějící zeleň zajistit třeba jako menší „les do kapsy“ o 1000 stromcích, které vysázeli žáci pražské ZŠ Jana Wericha.

Soutěž Adapterra Awards má letos opět pět hlavních soutěžních kategorií (volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí, náš domov a cena sympatie veřejnosti). Mimo to porota uděluje ještě tři speciální regionální ocenění – projektům na území Prahy, v českém příhraničí a rakouském příhraničí (Horní a Dolní Rakousko).

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodují porotci, Cena sympatie však zůstává v rukou veřejnosti. Online hlasování potrvá až do 15. října a podpořit je možné až dva finálové projekty. Vítěze všech kategorií soutěže vyhlásí Nadace Partnerství během slavnostního večera 2. listopadu 2022 v Praze.

Příloha: