„Zlepšení protipovodňové situace je pro Prahu dobrou zprávou, život v okolí Vltavy se může vrátit do normálních kolejí. Za důležité také považuji, že se prokázalo, že je systém protipovodňové ochrany dobře připraven,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Povodňová komise jakožto povodňový orgán rozhodla o ukončení všech přijatých povodňových opatření od dnešních 12:00 hodin: k otevření protipovodňových vrat na Čertovce a obnově provozu přívozů.

„Mám radost, že zvýšená hladina Vltavy nás ovlivnila jen na několik dní a na víkend již byly náplavky dostupné, což Pražané především v sobotu jistě velmi ocenili. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na monitoringu a predikcích průtoku Vltavy. Je jejich zásluha, že chod města byl omezen jen velmi málo." řekla náměstkyně primátora hl. m. Prahy Jana Komrsková.

I přes aktuální srážky, které netvoří významné přírůstky, klesají hladiny nejen Vltavy, ale také Berounky a Sázavy, které jsou pro povodňovou situaci v Praze rozhodujícími vodními toky. Řeky sice snižují svou hladinu a vracejí se postupně do normálu, povodňový orgán hlavního města Prahy však upozorňuje, že stále trvá jejich zvýšený průtok. Všechny subjekty na vodních tocích, jako jsou například půjčovny loděk a šlapadel, stavby na řece nebo přívozy, by proto měly postupovat v souladu s povodňovými plány a svými provozními řády a dbát zvýšené opatrnosti.

První stupeň povodňové aktivity v Praze nastal v neděli 16. dubna, kdy došlo k uzavření vrat na Čertovce, uzavření náplavek a přerušení provozu přívozů. Ve čtvrtek 16. dubna pak s ohledem na pozitivní vývoj počasí povodňová komise rozhodla o otevření náplavek, zbylá protipovodňová opatření však zůstala až do dnešního dne v platnosti.

Příloha: