„Potěšující zprávou je, že povodňové nebezpečí z větší části pominulo. Jako pozitivní také vnímám, že se prokázala funkčnost protipovodňových opatření a Praha se z minulé kalamity poučila. Ve spolupráci s Povodím Vltavy budeme situaci dál sledovat,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Povodňová komise dnes s ohledem na pravděpodobný pozitivní vývoj počasí rozhodla o ukončení opatřeních na náplavkách, které se od dnešní 13.00 hodiny vracejí do běžného provozu. Komise jakožto povodňový orgán při zpřístupnění náplavek přihlédla také k tomu, že aktuálně na náplavkách nedochází k žádným dramatickým situacím. Nadále však zůstávají z preventivních důvodů uzavřená vrata na Čertovce a stále zůstávají mimo provoz přívozy. Lidé na náplavkách by měli hlavně u břehů dbát zvýšené opatrnosti i s ohledem na to, že voda ve Vltavě má zvýšený průtok a je velmi kalná, což by znesnadňovalo případné práce záchranářům. Dle predikcí meteorologů a hydrometeorologů by první stupeň povodňové aktivity mohl v Praze pominout v úterý 25. dubna.

„Velmi mě těší, že se nenaplnil možný scénář, že by uzavírka náplavek mohla zasahovat také do víkendu. Přeci jen jedná se o vyhledávané místo, jak Pražanů, tak návštěvníků hlavního města. Průtok budeme nadále monitorovat a podle budoucího vývoje budeme reagovat," říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy Jana Komrsková.

Povodňový orgán také upozorňuje všechny subjekty na Vltavě, jako jsou půjčovny loděk, šlapadel, prováděné stavby a další, aby s ohledem na zvýšený průtok dbaly zvýšené opatrnosti a nadále postupovaly dle povodňových plánů.

Přítoky do Vltavské kaskády jsou aktuálně stále vyšší, proto budou dle aktuálního předpokladu platit zbylá protipovodňová opatření a výstraha ČHMÚ do úterý 25. dubna. Nepředpokládá se však vzestup přítoků, naopak lez očekávat možný pozvolný pokles. Rozhodující toky, tedy Berounka a Sázava, již kulminovaly a dochází k pozvolnému snižování průtoků. Vltava by tak nadále měla mít maximální průtok 550 m3/s, který by se měl postupně snižovat.

Praha bude situaci na Vltavě nadále intenzivně monitorovat společně s Povodním Vltavy, meteorology, složkami IZS a dalšími. Magistrát pak nadále zůstává v kontaktu také s dotčenými městskými částmi.

Příloha: