„Program je důležitou podporou projektů zlepšujících stav životního prostředí hlavního města, které pomáhají adaptovat město na změnu klimatu, vzdělávat, vytvářet povědomí a vztah k problematice a poskytovat osvětu v otázkách životního prostředí v Praze. Program také podporuje aktivní zapojení co nejširšího spektra lidí, občanských iniciativ, spolků i jiných organizací do těchto aktivit. Zároveň pomáhá naplňovat závazky vycházející z klimatického plánu,“ říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán.

Pražští radní odsouhlasili poskytnutí dotací v rámci programu nazvaném Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023. Program počítá s financemi ve výši 40 milionu korun z rozpočtu hlavního města. Program musí ještě schválit zastupitelé na svém čtvrtečním jednání.

V rámci programu mohou jednotliví žadatelé získat příspěvek na své projekty na zlepšení životního prostředí v Praze, přičemž pro opatření na vzdělávací projekty bylo možné žádat maximálně 900 tisíc korun, opatření na adaptaci a mitigace klimatické změny až 600 tisíc korun a u zbývajících opatření byl limit stanoven na 450 tisíc korun. Ke schválení je navrženo celkem 130 projektů od 81 žadatelů v celkové výši 40 milionů korun.

Účelem programu je podpořit projekty řešící problematiku veřejné zeleně, zelených učeben, ochrany přírody či ekologické výchovy. Patří sem také výukové a vzdělávací programy pro školy,

adaptace a mitigace klimatické změny či jiné specifické projekty.

Mezi úspěšnými žadateli jsou spolky a organizace jako jsou například Asociace lesních MŠ, Česká mykologická společnost, Recyklohraní, Česká zemědělská univerzita či Toulcův dvůr.  Mezi žadateli jsou i městské části, které povětšinou žádaly peníze pro své školy, které zřizují. Projekty musí zahájit nejpozději do konce tohoto roku a dokončit je musí v roce příštím.