Krizové řízení hlavního města se bude dále rozvíjet a vylepšovat. Na nejrůznější technologická vylepšení a rozvoj systému SYPOS dá hlavního město v tomto roce ze svého rozpočtu částku 3 476 200 korun.

„Investice do bezpečnosti hlavního města, což se týká i dnes schválené částky pro informační systém krizového řízení SYPOS, odráží význam, který této oblasti přikládáme. Je to v zájmu všech Pražanů a rozvíjíme tím zároveň záměr, který schválilo už předchozí vedení radnice,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Záměr veřejné zakázky na rozvoj systému byl schválen radou 29. srpna 2022. Hlavními důvody pro veřejnou zakázku je implementace nových funkcí a modulů informačního systému SYPOS a rozvoj stávajících.

Informační systém SYPOS má několik tematických oblastí. Podle dokumentu schváleného radou se bude rozvíjet tak, aby dokázal reagovat na chemické ohrožení, traumatologické plánování a další systémové požadavky na území hlavního města. Počítá také s digitálním pandemickým plánem a digitalizací havarijní a krizovou komunikací.