Kampaň má upozornit občany na dostatečný přísun tekutin, nejlépe čisté vody, během dne, zvláště v době vysokých letních teplot.

Množství přijímaných tekutin závisí na řadě faktorů - především pak na věku, zdravotní kondici, tělesné zátěži, prostředí aj.

Na dostatečný přísun tekutin by měl dbát každý, a to nejen u sebe, ale také u svých blízkých. To se týká především malých dětí a také seniorů, kteří často na pitný režim zapomínají.

Magistrát hlavního města Prahy připravil letáky, které shrnují nejdůležitější informace o následcích nedostatečného přísunu vody na organismus, příznaků dehydratace organizmu, léčbě dehydratace. A zejména obsahují rady týkající se prevence rizika dehydratace u nejvíce ohrožených skupiny obyvatel, jimiž jsou již zmiňované malé děti a senioři.

Informační kampaň je takovou první vlaštovkou připravovaných opatření, která hlavní město Praha navrhuje v rámci zpracovávané Strategie adaptace na klimatickou změnu.

Klimatická změna vyvolává v posledních období častější extrémy počasí. Přívalové deště způsobují bleskové záplavy ve městech, častější sucha a vlny veder zase ohrožují zdraví lidí, poškozují vodní zdroje a infrastrukturu. Pracovní verze strategie magistrátu hl. m. Prahy a IPR Praha se zaměřuje především na udržitelné hospodaření s vodou, „zazeleňování“ ulic i vytváření ekologicky šetrných staveb. K nahlédnutí je na stránkách www.iprpraha.cz/adaptacnistrategie.

Aktuální a podrobné informace o životním prostředí v Praze, o aktivitách města i městských částí v této oblasti a další údaje a odkazy související s danou problematikou jsou k dispozici na portálu životního prostředí : http://portalzp.praha.eu/.

Aktuální a podrobné informace o ochraně klimatu v Praze jsou k dispozici na http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ochrana_klimatu.

Přílohy: