Web o památných stromech Prahy www.prazskestromy.cz vyhlásil soutěž Objevme významné stromy, která nabádá hledat a mapovat významné stromy na území hlavního města.

Cílem soutěže, probíhající od 1. 12. 2013 do 13. 4. 2014, je rozšíření databáze významných stromů Prahy na adrese: www.prazskestromy.cz/index.php?a=30.

V současné době databáze obsahuje 27 položek, které dohromady dávají 117 stromů. V Praze je však řada dalších dřevin majících zajímavou historii a nesoucích určité poselství či jsou krajinnou dominantou.

Postup, jak významné stromy nejsnáze najít, je popsán na webových stránkách www.prazskestromy.cz a umístěn v podobě elektronické verze skládačky Významné stromy kolem nás, která byla vydána na konci listopadu. V ní je možné najít přesnou charakteristiku významných stromů, doporučený postup, jak dřeviny vyhledávat, ale ukazuje také, jak je možné stromy označit či ochránit před poškozením, a mnoho dalších zajímavých návodů.