Popis služby

Službu Automatizovaný systém informačních kampaní (ASIK) provozuje Magistrát hl. m. Prahy. Účelem služby je aktivní poskytování informací o dění v Praze registrovaným uživatelům. Informace jsou distribuovány zdarma formou SMS, e-mailu nebo hlasových zpráv.

<Zpět na vrchol stránky>

Registrace uživatele

Pro využití služby ASIK je nutné mít platnou registraci na portálu hl. m. Prahy (Registrace). Systém ASIK využívá údajů, které uživatel při registraci poskytne, jmenovitě se jedná o následující:

  • E-mailová adresa: pro zasílání e-mailových zpráv
  • Telefon: pro přehrávání hlasových zpráv
  • Mobilní telefon: pro zasílání SMS zpráv

Změny výše uvedených údajů může přihlášený uživatel provést v sekci Nastavení.

<Zpět na vrchol stránky>

Skupiny

Informace, které jsou uživatelům poskytovány, jsou rozděleny do skupin podle charakteru a obsahu. Uživateli jsou zasílány pouze informace ze skupin, ke kterým se přihlásil. V seznamu skupin je uveden jejich podrobný popis, typ a předpokládané množství generovaných informačních zpráv.

<Zpět na vrchol stránky>

Samoobsluha

Registrovaným a přihlášeným uživatelům je k dispozici Samoobsluha, kde si mohou zvolit skupiny informací, které chtějí odebírat.

<Zpět na vrchol stránky>

Ověřování údajů

Dříve než je uživateli aktivováno zasílání informačních zpráv, je nutné ověřit jeho kontaktní údaje. Neověřené kontaktní údaje jsou v samoobsluze ASIK zobrazeny červenou barvou a doplněny textem: (nepotvrzený údaj). Ověřování se provádí kliknutím na tlačítko „Zaslat potvrzovací kód“ u příslušného kontaktního údaje. Systém vygeneruje náhodný ověřovací kód, který je uživateli zaslán pomocí SMS, e-mailem nebo formou hlasové zprávy (v závislosti na druhu ověřovaného údaje). Obdržený kód opíše uživatel do formuláře na stránce ASIK, čímž potvrdí správnost daného kontaktního údaje.

<Zpět na vrchol stránky>

 

Projekt „Automatický systém poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby Hlavního města Prahy“ byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.