O projektu

Předmětem projektu je implementace Automatického systému poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení na území Hl. města Prahy. Toto řešení má vazbu na existující internetový portál HMP praha.eu a na hlasový portál HMP. Občan zadá svůj požadavek o zasílání vybraných informací, ale i důležitých bezpečnostních a upozorňovacích hlášení. Zavoláním do systému nebo registrací na internetovém portálu identifikuje občan číslo svého telefonu (pevného, mobilního) a zvolí typ informací, které mu budou poskytovány.

Odůvodnění projektu:

  • zvýšení komfortu obyvatel – jednorázové nastavení témat, která chtějí dostávat na telefon
  • rozšíření počtu obyvatel, kteří budou mít možnost informace obdržet
  • informovanost občanů při mimořádných událostech
  • rozšíření typů informací aktivně doručovaných na telefony

Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha – Konkurence schopnost (OPPK).

Termín realizace: 1.1. 2009 -  31.8. 2010
Celkové investiční náklady:  9 302 500 Kč
Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj:  9 302 500 Kč (100%)

 

Vstup do služby

Odkazy: