Vážená klientko, vážený kliente,

vládou přijatá nařízení mají vliv i na provoz magistrátu a jeho úřední dobu. Hlavní město od 12. října upravilo úřední dobu na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 13 do 18 hodin. Provoz zůstává i nadále výhradně na přepážkových pracovištích. Výjimku tvoří odbor dopravněsprávních činností, který bude i v ostatních dnech vyřizovat pouze klienty, kterým byl potvrzen termín k dostavení se na úřad, například online objednávky kvůli řidičským průkazům nebo online objednávky ohledně záležitostí v registru vozidel.

K rezervaci jsou mimořádně otevřeny termíny až do 30. listopadu.

Od 20. října do odvolání je omezen provoz z důvodu karantény na pracovišti registru vozidel v Business Centre Vyšehrad v Praze 4, Na Pankráci 1685/17. Odbaveni budou pouze klienti, kteří mají potvrzenou elektronickou objednávku, učiněnou prostřednictvím aplikace „rezervace návštěv“.

Od 23. října do odvolání je omezen provoz z důvodu karantény také na pracovišti registru vozidel ve Vysočanech, Na Výběžku 11. Odbaveni budou pouze klienti, kteří mají potvrzenou elektronickou objednávku, učiněnou prostřednictvím aplikace rezervace návštěv, a dále na přilehlém  pracovišti žadatelé o registraci jednotlivě dovezeného vozidla ze zahraničí.

Od 26. října do odvolání je pracoviště v Praze 6 - Břevnov, Radimova 39, z důvodu karantény uzavřeno i pro klienty, kteří mají potvrzenou elektronickou objednávku učiněnou prostřednictvím aplikace "rezervace návštěv".

S ohledem na vážnost současné epidemie a v souladu s přijatými opatřeními žádáme klienty, aby zvážili nutnost své návštěvy úřadu a přicházeli ve zcela nejnutnějších záležitostech.

 

Registr řidičů

Popis služby

Pracoviště Rezervace Monitoring odbavování
Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 vstup vstup

Registr vozidel

Popisy úkonů v registru vozidel

 

Pracoviště  Rezervace Monitoring odbavování
Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88, Praha 10 vstup vstup
Břevnov, Radimova 2327/39, Praha 6 - Břevnov karanténa  
Jarov, Osiková 2, Praha 3 vstup vstup
Vysočany, Na výběžku 11, Praha 9 vstup vstup
Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 karanténa