Vážená klientko, vážený kliente,

vládou přijatá nařízení mají vliv i na provoz magistrátu a jeho úřední dobu. Hlavní město upravilo úřední dobu na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 13 do 18 hodin. Provoz zůstává i nadále výhradně na přepážkových pracovištích. Výjimku tvoří odbor dopravněsprávních činností, který bude i v ostatních dnech vyřizovat pouze klienty, kterým byl předem potvrzen termín k dostavení se na úřad, například online objednávky kvůli řidičským průkazům nebo online objednávky ohledně záležitostí v registru vozidel.

K rezervaci jsou mimořádně otevřeny termíny až do 30. listopadu.

Od 20. října je z důvodu karantény až do odvolání uzavřeno pracoviště registru vozidel v Business Centre Vyšehrad v Praze 4. Odbaveni tam budou pouze klienti, kteří mají potvrzenou elektronickou objednávku, učiněnou prostřednictvím aplikace „online rezervace návštěv“.

S ohledem na vážnost současné epidemiologické situace a v souladu s přijatými opatřeními žádáme klienty, aby zvážili nutnost své návštěvy úřadu a přicházeli ve zcela nejnutnějších záležitostech. Ministerstvo dopravy ČR společně s Ministerstvem vnitra ČR rozhodlo o toleranci neplatných řidičských průkazů v rámci nouzového stavu na území České republiky. Lidé s propadlým průkazem tak budou moci dále řídit svá vozidla a na doklad se bude hledět po dobu nouzového stavu jako na platný.

 

Pracoviště Rezervace Monitoring
Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4  vstup vstup