Popis úkonů v registru vozidel

Na pracovišti registru vozidel v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19 se odbavují pouze žadatelé o přidělení či rezervaci registrační značky na přání, dále o vydání třetí tabulky na nosiče kol a v případě žádosti o vydání náhradní RZ při poškození tabulky s RZ již přidělenou (náhradní za poškozenou). Současně zde lze požádat o výdej dat z registru vozidel a o vydání paměťové karty podniku a dílny pro systém digitální tachograf.

Vystavení druhopisu technického průkazu za ztracený či odcizený se provádí pouze na pracovišti v Praze 10, Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88. S ostatními evidenčními úkony se objednejte na některé z odloučených pracovišť!


 

Vážená klientko, vážený kliente,

 

vládou přijatá nařízení mají vliv i na provoz magistrátu a jeho úřední dobu. Hlavní město upravilo úřední dobu na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 13 do 18 hodin. Provoz zůstává i nadále výhradně na přepážkových pracovištích. Výjimku tvoří odbor dopravněsprávních činností, který bude i v ostatních dnech vyřizovat pouze klienty, kterým byl předem potvrzen termín k dostavení se na úřad, například online objednávky kvůli řidičským průkazům nebo online objednávky ohledně záležitostí v registru vozidel. Vzhledem ke zvýšené poptávce je pro vyřízení neodkladných záležitostí (např. vydání ŘP za ztracený, registrace nového vozidla, vydání registrační značky za odcizenou apod.) maximálně navýšena kapacita, s ohledem na hygienická a bezpečnostní opatření, elektronických objednávek v registru řidičů a v registru vozidel.

 

 

S ohledem na vážnost současné epidemie a v souladu s přijatými opatřeními žádáme klienty, aby zvážili nutnost své návštěvy úřadu a přicházeli ve zcela nejnutnějších záležitostech.


Přehled pracovišť s popisem agendy a telefonickými kontakty

INFORMACE TEL. 236 00 5491

Pracoviště Rezervace Monitoring
Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88, Praha 10 vstup vstup
Břevnov, Radimova 2327/39, Praha 6 - Břevnov vstup vstup
Jarov, Osiková 2, Praha 3 vstup vstup
Vysočany, Na výběžku 11, Praha 9 vstup vstup
Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 vstup vstup