I N F O R M A C E

 

S ohledem na usnesení vlády ČR, mimořádná opatření MZ a aktuální vývoj situace byla v rámci odboru dopravněsprávních činností MHMP přijata ode dne  20. 4. 2020, po dobu nouzového stavu, následující opatření:

registr vozidel:

Praha 3 - Jarov, Osiková 2

Praha 9 - Vysočany, Na Výběžku 11

Praha 6 - Radimova 39

- pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro předem elektronicky objednané klienty a neobjednané klienty dle pořadových čísel vyzývacího systému ve standardní úřední době (pondělí a středa 7.45 - 12.15 hod. a 12.45 - 17.00 hod., úterý a čtvrtek 7.00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.30 hod.)

 

Praha 10 - Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88

- přepážkové pracoviště pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro předem elektronicky objednané klienty a neobjednané klienty dle pořadových čísel vyzývacího systému ve standardní úřední době (pondělí a středa 7.45 - 12.15 hod. a 12.45 - 17.00 hod., úterý a čtvrtek 7.00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.30 hod., pátek 7.00 – 11.00 hod.)

Pracoviště určené pro zmocněnce s počtem až 4 požadavků a pracoviště určené pro hromadná podáníbez online objednání, na základě vyzvednutého pořadového čísla, ve výše uvedené standardní úřední době.

 

Business centrum Vyšehrad, Praha 4 - Na Pankráci 1685/17,19

- přepážkové pracoviště pouze pro vyřízení příslušných neodkladných úředních záležitostí (karty do tachografů apod.) pro předem elektronicky objednané klienty a neobjednané klienty dle pořadových čísel vyzývacího systému ve standardní úřední době (pondělí a středa 7.45 - 12.15 hod. a 12.45 - 17.00 hod., úterý a čtvrtek 7.00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.30 hod., pátek 7.00 – 11.00 hod.)

 

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, doporučujeme činit dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Aktuální vývoj situace bude zveřejněn na stránkách www.praha.eu a na jednotlivých pracovištích odboru.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu, vždy od čtvrtka na týden dopředu.Pracoviště  Adresa  Telefon
 / Online rezervace
Pracovní doba  Poznámky 
Praha 4  Na Pankráci 1685/17,19
 • 236 005 960,
 • 236 005 961
 • 236 005 962
 • rezervace
 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

7.00 - 11.00

 

 • Toto pracoviště slouží pouze pro odbavování žadatelů o vydání paměťové karty vozidla (podniku), servisní paměťové karty a příjem žádostí o přidělení či rezervaci registrační značky na přání a o vydání RZ na nosiče kol a náhradních RZ za poškozené, již přidělené. Shora uvedené žádosti se na ostatních níže uvedených pracovištích registru vozidel zdejšího úřadu nevyřizují! Ve všech ostatních případech se obraťte na příslušná odloučená pracoviště registru silničních vozidel.
 • Pokud občan potřebuje výdej dat z registru vozidel (např. neví,  zda je či není určité vozidlo v evidenci kvůli zákonnému pojištění), je nutné obrátit se v úředních hodinách registru vozidel na přepážku č.37. K odbavení u této přepážky se nelze elektronicky objednat.
 • Poznámka: Při ztrátě nebo odcizení Osvědčení o technickém průkazu - tzv. malý technický průkaz - je nutné obracet se na následující odloučená pracoviště.

 

 

Pracoviště   Adresa Telefon
 / Online rezervace
Pracovní doba  Poznámka
Praha 3 Jarov,
Osiková 2
 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel. Vyřazování vozidel z provozu se zde neprovádí. Úkony, při kterých je potřeba přítomnost techniků, se zde nevykonávají.
         
Praha 9  Vysočany,
Na Výběžku 11

 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

zavírací den

 

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel. Včetně vyřazení vozidla. 
 

 

 

 
Vysočany,
Na Výběžku 11
 • 284 818 559 dovozy,technické změny

 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

zavírací den

Toto pracoviště je zaměřené na dovozy vozidel ze zahraničí - registrace,

         
Praha 10 

Bohdalec,
Nad Vršovskou
horou 88

- přepážkové pracoviště registru silničních vozidel

 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

7.00 - 11.00

 

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování náležitostí registru vozidel.

Na tomto pracovišti můžete také vyřadit vozidlo z provozu a podat žádost o vystavení druhopisu TP za ztracený či odcizený.

Bohdalec,
Nad Vršovskou
horou 88

 

 

Registr historických
a sportovních vozidel

Výdej zadržených ORV

 •  236 003 782

___________________

Registrace jednotlivě dovezených vozidel

 • 236 003 769
 • 236 003 770

___________________

Zápis technických změn

 • 236 003 765
 • 236 003 766

___________________

Hromadné podání dovezených vozidel pro
5 ks a více v týž den

 • 236 003 772
 • 236 003 773

 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pracovišti se vyřizují pouze záležitosti registru historických
a sportovních vozidel. Pracoviště je dále zaměřené na dovezená vozidla ze zahraničí - registrace, popřípadě schvalování technické způsobilosti a hlášení technických změn a výdej zadržených ORV.

Bohdalec,
Nad Vršovskou
horou 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohdalec,
Nad Vršovskou horou 88

Registr silničních vozidel - pracoviště určené pro zmocněnce s počtem až 4 požadavků

 • 236 00 3074
 • 236 00 3071
 • 236 00 3072

 

 

 

 

 

Registr silničních vozidel- pracoviště určené pro hromadná podání

 

 • 236 003 783
 • 236 003 761
 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

7.00 - 11.00

 

 


 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 

 

Pracoviště je určeno výhradně k odbavování zmocněnců s počtem až 4 požadavků

Vyřazení vozidel z provozu se zde neprovádí!!!

 

 

 

Pracoviště je určeno výhradně pro hromadná podání. Vyřazení vozidel z provozu se zde neprovádí.

         
Praha 6 - Břevnov

Radimova 39

 

 • 236 005 885
 • 236 005 875
 • 236 005 837
 • 236 005 842
 • 236 005 846
  (registr)

pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel. Včetně vyřazení vozidla.

Radimova 39

 

 • 236 005 848
 • 236 005 849
  (dovoz)

 

pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

Toto pracoviště je zaměřené na dovezená vozidla ze zahraničí - registrace, popřípadě schvalování technické způsobilosti a hlášení technických změn.

Výše správních poplatků za nejčastější úkony prováděné v registru vozidel (Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích:

Položka 26

a) Zápis do registru vozidel, nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li    
- o motocykl do 50 cm3 300
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700
b)vyřazení vozidla z provozu 200
c) Vydání tabulky registrační značky 200
  za každou tabulku
d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky 500
  za každou tabulku
e) Zápis změny do technického průkazu vozidla    
a do registru vozidel 50
  za každou změnu
Vydání tabulky registrační značky na přání 5000
  za každou tabulku
Vydání tabulky s RZ již přidělenou (nosič kol, za poškozenou) 600
  za každou tabulku