Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy 


Na pracovištích registru vozidel je provozní doba stanovena takto:

 

Pondělí a středa od 8:00 do 18:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 11:00 hodin, v tento den však pouze v budovách na Vyšehradě a na Bohdalci.

Podrobné informace k jednotlivým pracovištím: registr vozidel

Magistrát hl. m. Prahy žádá veřejnost, aby k návštěvě pracovišť registru řidičů a registru vozidel využívala rezervace termínů - volné termíny jsou zveřejňovány každý den v 8:00 hodin na 14 dní dopředu.

 

Registrace historických a sportovních vozidel

Registrace se v Praze provádí pouze na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, tel. 267 107 422
(původní pracoviště registru silničních vozidel v těsném sousedství STK Bohdalec)

Registraci historických a sportovních vozidel upravuje vyhláška MD č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

Dnem 1. 7. 2006 byla nově zavedena a upřesněna působnost vybraných obecních úřadů s rozšířenou působností v sídle kraje coby orgánů státní správy pro činnost registrace výše uvedených vozidel.