Vážená klientko, vážený kliente,

vládou přijatá nařízení mají vliv i na provoz magistrátu a jeho úřední dobu. Hlavní město od příštího týdne upravuje úřední dobu na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 13 do 18 hodin. Provoz zůstává i nadále výhradně na přepážkových pracovištích. Výjimku tvoří odbor dopravněsprávních činností, který bude i v ostatních dnech vyřizovat pouze klienty, kterým byl již před vydáním nařízení potvrzen termín k dostavení se na úřad, například online objednávky kvůli řidičským průkazům nebo online objednávky ohledně záležitostí v registru vozidel, a to do 23. října.

Již provedené rezervace termínu tedy zůstávají nadále v platnosti. Prosím zvažte, zda je nevyhnutelné tuto návštěvu úřadu s ohledem na současnou situaci realizovat.


UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ÚŘEDNÍ DOBY OD 1. 9. 2020

pondělí a středa        08.00 - 18.00 hod.

úterý a čtvrtek           08.00 - 15.00 hod.

pátek                           08.00 - 11.00 hod. (Pouze Bohdalec - přepážky, Vyšehrad pro vybrané úkony viz. seznam pracovišť)

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, doporučujeme činit dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu  v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

 


Základní informace registru silničních vozidel

Zákon č.56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozd. předpisů

Registrace historických a sportovních vozidel

Registrace se v Praze provádí pouze na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, tel. 267 107 422
(původní pracoviště registru silničních vozidel v těsném sousedství STK Bohdalec)

Registraci historických a sportovních vozidel upravuje vyhláška MD č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

Dnem 1.7.2006 byla nově zavedena a upřesněna působnost vybraných obecních úřadů s rozšířenou působností v sídle kraje coby orgánů státní správy pro činnost registrace výše uvedených vozidel.