• Agenda registru vozidel – přepážkové pracoviště BCV - Vyšehrad, Bohdalec, Břevnov, Jarov, Vysočany; pracoviště hromadného podání Bohdalec; pracoviště podání zmocněnců Bohdalec; oddělení techniků

    • obnovena plná standardní úřední doba (Po+St 8-18h, Út+Čt 8-15h, Pá 8-11h - pouze přepážkové pracoviště BCV a Bohdalec)

    • při odbavování zachována priorita online objednaných klientů, kteří jsou objednání na konkrétní čas; volné termíny zveřejňovány každý den v 8h na 14 dní dopředu, na týden uvolněno cca 750 objednávek

    • činnost obnovena v plném rozsahu, za dodržování nařízených hygienických opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce, počet osob v místnosti, apod.)

Prosím zvažte, zda je nevyhnutelné tuto návštěvu úřadu s ohledem na současnou situaci realizovat.


Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, doporučujeme činit dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu  v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

 


Základní informace registru silničních vozidel

Zákon č.56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozd. předpisů

Registrace historických a sportovních vozidel

Registrace se v Praze provádí pouze na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, tel. 267 107 422
(původní pracoviště registru silničních vozidel v těsném sousedství STK Bohdalec)

Registraci historických a sportovních vozidel upravuje vyhláška MD č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

Dnem 1. 7. 2006 byla nově zavedena a upřesněna působnost vybraných obecních úřadů s rozšířenou působností v sídle kraje coby orgánů státní správy pro činnost registrace výše uvedených vozidel.