Vážená klientko, vážený kliente,

vládou přijatá nařízení mají vliv i na provoz magistrátu a jeho úřední dobu. Hlavní město upravilo úřední dobu na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 13 do 18 hodin. Provoz zůstává i nadále výhradně na přepážkových pracovištích. Výjimku tvoří odbor dopravněsprávních činností, který i v ostatních dnech vyřizovuje pouze klienty, kterým byl v rezervačním systému potvrzen termín k dostavení se na úřad, kvůli řidičským průkazům nebo ohledně záležitostí v registru vozidel. Termínový kalendář v rezervačním systému je mimořádně prodloužen do 30. listopadu

 

Vážení klienti,

pracoviště registru vozidel v Praze 4, Na Pankráci 1685/17 a v Praze 9 - Vysočanech, na Výběžku 11, jsou z důvodu karantény do odvolání uzavřena. Odbaveni budou pouze klienti, kteří mají potvrzenou elektronickou objednávku, učiněnou prostřednictvím aplikace "rezervace návštěv".

Od 26.10. do odvolání je pracoviště v Praze 6 - Břevnov, Radimova 39 z důvodu karantény do odvolání uzavřeno i pro klienty, kteří mají potvrzenou elektronickou objednávku učiněnou prostřednictvím aplikace "rezervace návštěv".

Děkujeme za pochopení


Prosím zvažte, zda je nevyhnutelné tuto návštěvu úřadu s ohledem na současnou situaci realizovat.


Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, doporučujeme činit dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu  v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

 


Základní informace registru silničních vozidel

Zákon č.56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozd. předpisů

Registrace historických a sportovních vozidel

Registrace se v Praze provádí pouze na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, tel. 267 107 422
(původní pracoviště registru silničních vozidel v těsném sousedství STK Bohdalec)

Registraci historických a sportovních vozidel upravuje vyhláška MD č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

Dnem 1.7.2006 byla nově zavedena a upřesněna působnost vybraných obecních úřadů s rozšířenou působností v sídle kraje coby orgánů státní správy pro činnost registrace výše uvedených vozidel.