Provoz studentské právní poradny v roce 2021:

Poradna bude pro prázdninovém přerušení opět otevřena 11. října 2021.

Prosíme o dodržování veškerých aktuálních protiepidemických opatření.

Zahájení provozu poradny: 11. října 2021
Objednání do poradny:

pouze telefonicky – č. 12444,

pondělí a středa 8:00 - 18:00 hodin,

úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin,
pátek 8:00 - 11:00 hodin.

Provoz poradny: pondělí a středa: 14.00–16.00 hodin
Kancelář poradny: Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí – přepážka č. 7 

Právní poradna pro obyvatele hlavního města Prahy
– závazná pravidla fungování

 1. Právní poradenství je poskytováno výhradně prostřednictvím osobní návštěvy v právní poradně, nikoliv na základě písemných či telefonických dotazů.
 2. Poradna je otevřena dvakrát týdně ve stanovených časech. Každému klientovi se můžeme věnovat maximálně 15 minut. Pokud chcete mít jistotu, že se na vás dostane, objednejte se prosím dopředu telefonicky.
 3. Do poradny se objednává výhradně přes telefon na čísle 12444, a to pondělí – čtvrtek od 8:00 do 18:00 hodin a v pátek od 8:00 do 16:00 hodin.
 4. Zájemci o služby poradny, kteří jsou objednaní, mají přednost. Pokud jste objednaní a nedostavíte se přesně, přijmeme místo vás neobjednaného zájemce a vaše objednání bohužel propadne.
 5. Pokud nejste objednaní a přesto máte o naše služby zájem, nezbývá vám než čekat, až obsloužíme všechny objednané klienty, případně až se uvolní místo z důvodu nedostavení se objednaného klienta. Neobjednaným klientům se věnujeme v pořadí, v jakém přišli. Posledního neobjednaného klienta přijmeme nejpozději v 15:45 hodin a nemůžeme tak garantovat, že se stihneme věnovat každému.
 6. Poradna slouží k zorientování v základních životních situacích. Pomůžeme vám s drobnými právními záležitostmi, jako např. jak lze řešit sousedské spory, na co nezapomenout v nájemní smlouvě, jaké náležitosti by měla mít závěť či jak vyřešit problém ze soužití bytového družstva. Poskytujeme především bezplatnou právní pomoc ohledně možností řešení vzniklé situace. Právní rady poskytují studenti vyšších ročníků právnické fakulty v rámci své praxe pod dohledem právníka Magistrátu hlavního města Prahy. Studentská bezplatná právní poradna tak nenahrazuje profesionální služby advokátu nebo notářů, pouze je doplňuje.
 7. Nevyhotovujeme žádná písemná podání ani smlouvy.
 8. V úvodu setkání od vás zjistíme potřebné informace. S ohledem na omezený časový limit prosím předem zvažte, co je podstatné pro právní řešení problému a případně přineste veškeré potřebné dokumenty. Pokud bude vaše záležitost složitější, právní radu poskytneme až na druhém, navazujícím setkání.  
 9. Právní rady poskytujeme zásadně bezplatně. Vzhledem k tomu, že se jedná o studentskou právní poradnu, nenese hlavní město Praha odpovědnost za právní rady tak, jako tomu je v případě profesionálních právnických profesí, zejména advokátů nebo notářů. V případě komplikovaných právních problému vás odkážeme právě na služby profesionálů. Vezměte prosím na vědomí, že vám však nemůžeme doporučit konkrétního advokáta nebo notáře.
 10. Snažíme se pomoci co největšímu počtu zájemců. Ani při největší snaze se nám bohužel ne vždy podaří vyhovět každému. Prosíme v tomto ohledu o pochopení a respektování pravidel objednávání a fungování právní poradny.
 11. V případě, že se váš problém jakkoliv týká hl. m. Prahy či jeho orgánů, jsme oprávněni právní poradenství odmítnout a to též v případě, že se jedná o opakovanou návštěvu k témuž právnímu problému a právní poradenství již bylo poskytnuto.
 12. Objednáním se do poradny či vstupem do prostor poradny berete tato pravidla na vědomí a souhlasíte s jejich důsledným dodržováním.