Služba „Vím, jak řídím“ je internetová aplikace, která umožňuje řidiči zjistit, jakých dopravních přestupků spáchaných na území hl. m. Prahy se dopustil a jaké sankce (body) mu za tyto přestupky hrozí.

Komu je služba určena?

  • Služby „Vím, jak řídím“ mohou využívat všichni provozovatelé vozů, kteří se zaregistrují pro přístup na internetový portál www.praha.eu. Registrovat se lze na kontaktním místě portálu.
  • V současnosti je služba dostupná pro fyzické (soukromé) osoby, které jsou uvedeny jako provozovatel v osvědčení o registraci vozidla, tzv. „malém technickém průkazu“.
  • Služba je nyní dostupná také pro právnické osoby, živnostníky, zaměstnance používající podniková vozidla apod. Více v článku Vím, jak řídím pro právnické osoby...

Co se o své jízdě dozvím?

Informace zobrazené pomocí služby se týkají dopravních přestupků spáchaných na území hl. m. Prahy, které vstupují do správního řízení z iniciativy Městské policie hl. m. Prahy a za které hrozí řidiči udělení trestných bodů. Například překročení povolené rychlosti, jízda na červenou a další.

Co se o své jízdě nedozvím?

  • jaký je stav trestných bodů na mé kartě řidiče
  • dopravní přestupky vyřešené na místě
  • dopravní přestupky, u nichž nebyla zjištěna registrační značka vozidla
  • dopravní přestupky spáchané mimo území hl. m. Prahy
  • dopravní přestupky zaregistrované Policií ČR, před předáním ke správnímu řízení na Magistrát hl. m. Prahy

Jak mohu začít služby využívat?

  • Je třeba se zaregistrovat na kontaktním místě v budově Magistrátu hl. m. Prahy.
  • Po předložení malého technického a občanského průkazu obdržíte zalepenou obálku s uživatelským jménem a heslem k této aplikaci. Poté již stačí pouze na jakémkoliv počítači s internetovým prohlížečem navštívit portál Hlavního města Prahy www.praha.eu a za pomoci uživatelského jména a hesla se přihlásit.

Kde získám více informací?

Ukázka výpisu služby Vím, jak řídím

Vstup do aplikace

Jestliže jste již držiteli uživatelského jména a hesla a aktivovali jste si službu „Vím, jak řídím“, pokračujte přímo ke vstupu do aplikace: Vím, jak řídím.