Od prvních dnů existence zelené karty zástupci města deklarují, že Lítačka získá postupem času další funkce. „Loni v březnu, když byla Lítačka představena veřejnosti, jsme si dali za cíl, aby Pražané měli možnost používat kartu nejen jako časovou jízdenku v Praze a okolí, ale mohli ji používat i v dalších oblastech každodenního života, kde se s kartami či elektronickými službami setkávají. Nyní budou moci kartu využívat ve školách,“ řekla primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

Právě díky Lítačce je možné spojit několik funkcí do jedné karty. Lítačka se v současné době upravuje tak, aby bylo možné čip využívat ve školách, které už nějaký svůj systém mají. „Žáci ji budou moci použít třeba jako bezpečnou kartu pro vstup do budovy, jako kartu na oběd nebo do školního bufetu, pro přístup k tiskárnám a dalším službám školy. Mohou na ní mít nahrané kapesné a učit se tak hospodařit s vlastními penězi. Libí se mi, že celý projekt souvisí také s rozvojem finanční gramotnosti u žáků,“ doplnila primátorka Adriana Krnáčová.

Se školní Lítačkou navíc ušetří čas i rodiče. Nebudou muset chodit zařizovat kartu do Škodova paláce, ale vše vyřeší z pohodlí domova. Děti domů přinesou k podpisu pouze žádost o vydání Lítačky, kterou bude zajišťovat škola. Pilotní projekt Lítačky do škol odstartoval 15. prosince na škole v Praze 13.

Virtuální Lítačka má již svého dodavatele

Nový systém nákupu předplatného pro celý systém Pražské integrované dopravy bude spuštěn v polovině příštího roku a lidé si budou moci nahrát jízdné nejen na Lítačku, ale také na běžnou platební kartu používanou v České republice či například na IN kartu Českých drah nebo na mobilní aplikaci. Veškeré funkce Lítačky přitom budou zachovány.

Celková hodnota zakázky je 41 milionů korun bez DPH. Hodnota dodávky technického řešení byla vysoutěžena za 16 milionů korun v otevřeném výběrovém řízení, do kterého se přihlásili celkem tři uchazeči. Vítěz tendru byl vybrán na základě kombinace nejvýhodnější cenové nabídky a nejkratšího času potřebného na dodávku řešení. Výsledná cena představuje cca 10% úsporu proti předpokládané ceně zakázky a řešení bude po jejím dodání předáno do vlastnictví hlavního města. V rámci celkové ceny zakázky byla vysoutěžena také dodávka podpory nového systému odbavování na dobu deseti let s možností výpovědi po dvou letech a možností dalšího rozvoje systému. Dodavatel v rámci zakázky zajistí dodávku, podporu a rozvoj softwarového řešení virtuální Lítačky a vytvoří uživatelsky přívětivý e-shop, který podpoří nákup kupónů online.

„Plníme své sliby. Znamená to, že majitelům Lítaček, ale i dalším cestujícím v Praze a Středočeském kraji se od poloviny příštího roku usnadní nákup jízdného. Z mého pohledu se konečně posuneme do 21. století a budeme zde mít funkční prostředí, které se bude maximálně soustředit na pohodlí cestujících,“ řekla primátorka hlavního města Adriana Krnáčová.

V současné době si cestující mohou nahrát časové jízdné na Lítačku, nebo volí papírové jízdné. Od poloviny roku 2018 se možnosti významně rozšíří. „Systém virtuální Lítačky umožní, že si časovou jízdenku budete moci nahrát nejen na samotnou zelenou kartu Lítačka, ale také na platební kartu, nebo do aplikace v chytrém mobilním telefonu. Tvoříme novou komunikační platformu v rámci Prahy a jejího okolí, jejím cílem je pohodlný život Pražanů, ale i obyvatel Středočeského kraje,“ doplnil generální ředitel společnosti Operátor ICT Michal Fišer.

Nový systém vítá rovněž generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy Martin Gillar: „Projekt má z naší strany jednoznačně podporu, neboť je to opět krok kupředu, který cestujícím ve veřejné hromadné dopravě ulehčí život. Propojení pražské a středočeské veřejné dopravy se vzhledem k počtu lidí, kteří do Prahy dojíždějí za prací a zábavou, přímo nabízí již dlouhou dobu.“ Ze Středočeského kraje do Prahy totiž dojíždí v průměru více než 100 000 osob denně.

Smart Prague

Projekt Smart Prague podporuje příjemnější život v prosperujícím městě a umožňuje zavádět moderních technologie. Nově vznikající projekty mají jasný směr a cíl a díky určení klíčových oblastí, kterým se v rámci inovací Smart Prague věnuje, dokáže jasně definovat hlavní tematické okruhy.

Strategie projektu se může zdát odvážná, neboť zahrnuje fundamentální a strukturální změny v hlavním městě. Cílem je zapojit do technologického pokroku pražské subjekty, firmy i veřejnost.