Předplatní kupóny

Kromě zachování současných papírových kupónů bude výrazně rozšířena možnost nákupu elektronických kupónů jak pro Prahu, tak pro příměstské cestování ve Středočeském kraji. Elektronické kupóny PID bude nově možné si nahrát kromě Lítačky také na In Kartu Českých drah nebo bezkontaktní platební kartu Visa nebo Mastercard. Při nákupu jízdného přes internet na e-shopu Lítačky nebo Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) už nebude nutné chodit k validátoru.

(Možnost nahrávání kupónů na Opencard bude ukončena přibližně od listopadu 2018, přičemž již zakoupené kupony na Opencard budou platit až do konce své platnosti.)

Slevy pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě

Od 1. září 2018 dojde k zavedení celostátních slev na jízdném pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě. Pro děti a juniory od 6 do 18 let, pro studenty od 18 do 26 let a pro seniory od 65 do 70 let bude nově poskytována ve vlacích i příměstských autobusech PID 75% sleva z plnocenného jízdného. Sleva bude poskytována na jednotlivém i předplatním jízdném, a to ve vnějších (mimopražských) pásmech a také v dojezdových pražských pásmech 0 a B.

Zvýhodněné jízdenky pro jednotlivou jízdu v papírové podobě platné od 1. září 2018 bude možné koupit v automatech na jízdenky od 1. září 2018. Tyto jízdenky budou prodávat také řidiči příměstských autobusových linek.

Zvýhodněné časové jízdenky v elektronické podobě spojené s identifikátorem (kartou Lítačkou) s časovou platností od 1. září 2018 bude možné koupit v předprodejích a infocentrech DPP od 20. srpna 2018. Od tohoto data bude také možné objednat zlevněné časové jízdenky platné od 1. září 2018 v e-shopu DPP.

Zvýhodněné časové jízdenky v papírové podobě vydávané z Jízdenkového programu k průkazkám PID s časovou platností od 1. září 2018 bude možné koupit v předprodejích a Infocentrech DPP od 1. září 2018.

K prokázání nároku na tuto celostátní slevu bude postačovat prokázat věk (například průkazkou PID, žákovským průkazem, občanským průkazem nebo cestovním pasem), ke slevě pro studenty od 18 do 26 let bude nutné se prokázat ještě potvrzením o studiu. Tyto slevy nově nahrazují žákovské jízdné v příměstské dopravě. Pro cestování po Praze se posouvá věková hranice mezi kategoriemi Junior a Student z 19 na 18 let, což fakticky znamená nově nutnost doložit potvrzení o studiu i pro osmnáctileté, pokud chtějí cestovat za zlevněné předplatní jízdné.