/zpráva z 25. jednání Rady hl. m. Prahy 19. července 2016/

Cílovým stavem je, aby bylo možné jízdné v Pražské integrované dopravě zaplatit více způsoby, tzv. multikanálovým elektronickým odbavením, což současný systém neumožňuje. 

„Chceme dosáhnout toho, aby cestující mohli mít svůj kupon nahraný na různých nosičích tak, jak je to běžné v zahraničí. Už v únoru, když jsem Lítačku představovala, jsem říkala, že ta plastová kartička bude jen jedním z nosičů. Máme tu tedy Lítačku,  papírové kupony a vedle nich chceme tu moznost rozšířit o platební karty nebo mobilní aplikaci. Zvýší se tak komfort a cestující u sebe nebude muset nosit zbytečně moc karet," sdělila primátorka Adriana Krnáčová. 

Důležité také je, že nový systém zůstává otevřený i pro další možné platební a identifikační kanály, že se do něj mohou zapojit další dopravci a že je interoperabilní s jinými systémy, jako je InKarta ČD nebo ISIC. Umožní také nákup jízdného pomocí e-shopů jednotlivých dopravců či prostřednictvím tržiště městských služeb Prague Market. Na uvedených změnách začne s městskou společností Operátor ICT spolupracovat také organizace ROPID.