Postup vyřízení věci

Zájemce o pořádání veřejné akce (prezentace společnosti, kulturní, reklamní nebo sportovní akce, veřejné produkce, filmování nebo parkování za účelem filmování, apod.) nebo o pronájem pozemku (restaurační předzahrádky, trhy, stánky apod.)  na veřejném prostranství v hlavním městě Praze, musí požádat o pronájem konkrétní komunikace, tj. o souhlas vlastníka komunikace (smlouva nájemní nebo smlouva o výpůjčce), a následně požádat o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, tj. o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává příslušný silniční správní úřad. Pokud není veřejným prostranstvím komunikace, toto rozhodnutí se nevydává.

 

 

V jednotlivých lokalitách vyřizují tyto žádosti následující instituce:

 

I. a) Žádost o pronájem vybraných komunikací na území Pražské památkové rezervace

S ohledem na postup vydání rozhodnutí je vhodné, aby si žadatel akci předběžně projednal s příslušným silničním správním úřadem ještě před uzavřením smlouvy s vlastníkem komunikace.

Zmocněnci vlastníka komunikace:

VYBRANÉ LOKALITY:

Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku

adresa:  nám. Franze Kafky 1, Praha 1
pracovník:  Luděk Burian
telefon:  236 00 25 42
číslo dveří: 415, 3. patro
agenda:  krátkodobý pronájem pozemků v Praze 1 – veřejné prostranství a stavby na prostranství (restaurační předzahrádky, trhy, stánky, reklamní zábory, veřejné produkce, kulturní nebo sportovní akce apod.) v lokalitách Staroměstské nám., Václavské nám., ul. Celetná, ul. Na Můstku, ul. Na Příkopě a ul. 28. října.

 

 • KARLŮV MOST A UHELNÝ TRH:

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, o.s.

 

adresa kanceláře: Sněmovní 7, 118 00 Praha 1
adresa pro písemný styk: P.O.B. 106, 118 00 Praha 011
telefon/fax: 257 53 10 88
návštěvní dny: úterý 9,00 - 12,00 hod. a čtvrtek 13,00 - 16,00 hod.
agenda: Karlův most – pouze hudební produkce nebo prodej výtvarných děl, Uhelný trh – pouze prodej výtvarných děl

 

 • STARÉ ZÁMECKÉ SCHODY:

 Venia, s.r.o.

 

adresa:  Pod Bruskou 3, Praha 1
telefon: 257 53 33 93, 602 28 55 28
návštěvní dny: pondělí až pátek 10,00 – 11,00 hod. a 17,00 – 18,00 hod.
agenda:  prodej předmětů, majících spojitost s Prahou (obrázky, mapy, skleněné výrobky, pohledy, publikace, Pragensie apod.)


 

I. b)  Žádost o pronájem ostatních komunikací na území hlavního města Prahy

Zmocněnec vlastníka komunikace:

Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK):

 • Oblastní správa Centrum
  • pro Prahu 1 – Školská 13, Praha 1, 222 232 453
  • pro Prahu 2 – Rejskova 1, Praha 2, 222 562 242, 222 560 826
  • pro Prahu 3 – Milíčova 24, Praha 3, 222 780 099
 • Oblastní správa Sever, Poděbradská 218, Praha 9, 281 860 084, 281 865 109
  • pro Prahu 8, 9 a 14
 • Oblastní správa Jih, Na Veselí 12, Praha 4, 261 221 816, 241 402 489 nebo 5. května, Praha 4, 241 401 430
  • pro Prahu 4, 11 a 12
 • Oblastní správa Východ, Holandská 48, Praha 10, 271 724 826, 271 723 139
  • pro Prahu 10 a 15
 • Oblastní správa Jihozápad, Radlická 24, Praha 5, 251 564 313
  • pro Prahu 5 a 13
 • Oblastní správa Severozápad, Bubenečská 15 (ve dvoře), Praha 6, 224 317 800, 224 321 667
  • pro Prahu 6 a 7

 

II. Žádost o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací

Příslušné silniční správní úřady:

 

PRO VOZOVKY SILNIC I. A II. TŘÍDY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY

 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend (oddělení silničního úřadu)

 

adresa:  Jungmannova 35/29, Praha 1
telefon: 236 00 44 38
návštěvní dny:  pondělí 12,00 – 17,00 hod., středa 8,00 – 18,00 hod.
V ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.

Pozn.: Přehled těchto pozemních komunikací je k dispozici na uvedeném odboru dopravních agend a v informačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

PRO SILNICE III. TŘÍDY, MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. A III. TŘÍDY A CHODNÍKY PODÉL SILNIC I. A II. TŘÍDY A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ I. TŘÍDY

 • Úřad městské části Praha 1, odbor dopravy a životního prostředí, Vodičkova 18, Praha 1, 224 216 279
 • Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy, nám. Míru 20, Praha 2, 222 520 224
 • Úřad městské části Praha 3, odbor dopravy, Seifertova 51, Praha 2, 222 116 403
 • Úřad městské části Praha 4, odbor stavební a dopravy, Táborská 350, Praha 4, 261 192 229
 • Úřad městské části Praha 5, odbor dopravy a energetiky, Štefánikova 13, Praha 5, 257 000 345
 • Úřad městské části Praha 6, odbor péče o prostředí, Československé armády 23, Praha 6, 220 189 311
 • Úřad městské části Praha 7, odbor dopravy, nábřeží kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 233 374 651
 • Úřad městské části Praha 8, odbor dopravy, U Meteoru 6, Praha 8, 222 805 716
 • Úřad městské části Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy, Sokolovská 14, Praha 9, 283 091 351
 • Úřad městské části Praha 10, odbor dopravy a energetiky, Vršovická 68, Praha 10, 271 730 321
 • Úřad městské části Praha 11, odbor dopravy, Vidimova 1324-25, Praha 4 - Jižní Město, 272 916 467
 • Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí a dopravy, Cílkova 796, Praha 4, 261 710 447
 • Úřad městské části Praha 13, odbor dopravy, Sluneční nám. 13, Praha 5 - Stodůlky, 235 011 403
 • Úřad městské části Praha 14, odbor životního prostředí a dopravy, Bratří Venclíků 1072, Praha 9 - Černý Most, 225 295 325
 • Úřad městské části Praha 15, odbor dopravy, Boloňská 478/1, Praha 10 - Horní Měcholupy, 281 003 609
 • Úřad městské části Praha 16, odbor životního prostředí a dopravy, V. Balého 23, Praha 5 – Radotín, 257 912 583, l. 24
 • Úřad městské části Praha 17, odbor životního prostředí a dopravy, Žalanského 268/2, Praha 6, 235 300 003
 • Úřad městské části Praha 18, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Bechyňská 639, Praha – Letňany, 284 028 119
 • Úřad městské části Praha 19, odbor investic a míst. hospodářství a dopravy, Albrechtická 825, Praha 9, 286 850 182
 • Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635, Praha 9, 271 071 630
 • Úřad městské části Praha 21, odbor dopravy, Staroklánovická 260, Praha 9, 281 972 586
 • Úřad městské části Praha 22, odbor dopravy, Nové nám. 1250, Praha 10, 271 071 835

Pozn.: Seznam konkrétních pozemních komunikací, které byly svěřeny do státní správy těchto odborů - silničních úřadů, je k dispozici na jednotlivých úřadech.