Dopravní úřad zaregistruje ohlášenou změnu v databázi evidence vozidel a o tomto zpětně nevydává doklad (sdělení má ohlašovací charakter).

Novela zákona o silniční dopravě platná od 1. 5. 2013 nově stanoví, že všechna vozidla o obsaditelnosti do 9 osob včetně řidiče se stávají vozidly taxislužby a je potřebné je ohlásit jako vozidla taxislužby.

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář Sdělení je možné si vyzvednout ve Škodově paláci, Jungmannova 29, Praha 1, v informačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), Mariánské náměstí 2, Praha 1  (po – čt  8,00 – 18,00 hod., pá 8,00 – 16,00 hod.),  nebo je k dispozici na internetové adrese www.praha-mesto.cz pod odkazem „Potřebuji si vyřídit“ nebo na informačních stránkách odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.

FORMULÁŘ: Oznámení vozidel TAXI Sdělení vozidel

Záležitost vyřizuje

odbor dopravních agend, oddělení dopravního úřadu

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1
telefon: 236 004 391, 236 004 309,
návštěvní dny: pondělí 12,00 – 17,00 hod.
  středa  8,00 – 18,00 hod.
e-mail: jan.hak@praha.eu

Forma vyřízení na MHMP

Sdělení se zasílá poštou, datovou schránkou nebo osobně se předá  v podatelně magistrátu. Ohlášení vozidle taxislužby je prováděno na přepážkách MHMP, Jungmannova 29 - na počkání.

adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
návštěvní hodiny podatelny:  pondělí až čtvrtek 7,45 – 18,00 hod., pátek 7,45 – 16,00 hod.
adresa podacího místa odboru dopravy: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1
návštěvní dny podacího místa: pondělí až čtvrtek 7,45 – 18,00 hod., pátek 7,45 – 16,00 hod.

Právní úprava

  • 111/1994 2020 10 o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhl. č 478/2000 2020ASPI Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.