V souvislosti se změnou zákona o silniční dopravě se zkoušky z místopisu od 1. 7. 2020  ani neorganizují, ani osvědčení není podmínkou pro nabízení taxislužby v Praze.

INFO: https://mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Taxisluzba/Shrnuti-zmen-v-taxisluzbe-k-1-cervenci-2020

I. Zkušební otázky z místopisu

Zkouška z místopisu se skládá z písemného (elektronického)  testu - na obrazovce počítače, ve kterém bude řidič vybírat správnou odpověď ze tří alternativ (30 otázek).

Otázky z místopisu jsou zaměřeny:

1. na určení polohy ulice (náměstí) - > .pdf

2. na organizaci dopravy (zejména jednosměrnost komunikací) - > .pdf

3. na určení správné trasy mezi dvěma místy na území hl. města - > .pdf

4. na určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města - > .pdf

5. na určení adres objektů - > .pdf

- divadla
    - doprava
    - galerie a muzea
    - hotely a botely
    - restaurace, vinárny, pivnice
    - zahraničná kulturní střediska
    - zahraniční kulturní střediska
    - úřady a zastupitelské úřady
    - nemocnice
    - památky