Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu velkými vozidly prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydává příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky. Toto osvědčení se následně předkládá příslušnému živnostenskému úřadu.

Druhy dopravy:

  • Osobní doprava provozovaná vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče 
  • Nákladní doprava provozovaná vozidlem nebo jízdní soupravou nad 3,5 tuny celkové hmotnosti

Nové osvědčení o odborné způsobilosti se vydává v případě:

  • úspěšně složené zkoušky odborné způsobilosti – bližší informace o zkouškách naleznete zde, vydání osvědčení je zpoplatněno ve výši 1.000 Kč
  • v případě ZTRÁTY

při žádosti o vystavení duplikátu osvědčení odborné způsobilosti je nutné žádost o vystavení duplikátu zaslat na příslušný dopravní úřad v místě trvalého pobytu tj. hl.m.Praha

  • vydání duplikátu je zpoplatněno podle přísl. ustanovení zákona o poplatcích ve výši 100,- Kč.
  • při VÝMĚNĚ osvědčení odborné způsobilosti vydaného před 4.12.2011
    • podání žádosti o výměnu je osvobozeno od správního poplatku (čl. II odst. 4 a 5 zák. č. 119/2012 Sb.).

Postup vyřízení věci:   

  • vyplněnou příslušnou žádost je nutné podat osobně, anebo zaslat na podatelnu Magistrátu hl.m.Prahy na níže uvedenou adresu

adresa podacího místa:

návštěvní dny podacího místa:

Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7,45 – 12,00 h. a 12,30 – 16,15 h.

středa 7,45 – 12,00 hod., 12,30 – 18,00 hod.

Formuláře:

Žádost o výměnu osvědčení o odborné způsobilosti

Žádost o vystavení duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti

Záležitost vyřizuje:

odbor dopravy, oddělení dopravního úřadu 

adresa:

telefon:

návštěvní dny:

Jungmannova 29, Praha 1

Mgr. K. Klimešová: 236 004 231, kanc. 145
Bc. J.Hák: 236 004 371, kanc. 145

pondělí: 12,00 – 17,00 hod.,
středa:  8,00 – 11:00, 12:00 - 18,00 hod. – POZOR ZMĚNA