Úřední doba Magistrátu hl. m. Prahy

Platnost řidičských průkazů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 prodloužena o 10 měsíců