Úřední doba Magistrátu hl. m. Prahy

Platnost řidičských průkazů se prodlouží. V nouzovém stavu průkaz nebude nutné měnit za nový