Přehled jednání, za která byly zaznamenávány body.doc

Přehled jednání, za která jsou zaznamenávány body od 1.8.2011 (podle zákona č. 133/2011 Sb.)

Pozn.: Podle přechodných ustanovení zákona č. 133/2011 Sb. bude při zaznamenávání bodů do bodového hodnocení za jednání spáchaná porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla před účinností tohoto zákona postupováno podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.