Postup vyřízení věci

Mezinárodní řidičské průkazy pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:

pracoviště:  Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad

telefon:  


800 100 000, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: 

 


Úřední doba:

Od 15. února 2021:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:    8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.

 


Elektronickou objednávku konkrétního dne a času lze činit na stránkách www.praha.eu v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky.

Důležité upozornění:
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je každý žadatel o vydání nebo výměnu  mezinárodního řidičského průkazu povinen podat žádost a následně převzít průkaz osobně; zastupitelnost je nepřípustná.

Mezinárodní  řidičský  průkaz  České republiky  je  doplňkovým  dokladem  k  národnímu  řidičskému průkazu.  V České republice se vydávají  dva  vzory  mezinárodních  řidičských  průkazů  podle  úmluv  o silničním provozu,  a to vzor  podle vídeňské Úmluvy s platností na 3 roky a podle ženevské Úmluvy s platností na 1 rok. Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.


Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen úřadu předložit:

  • vyplněnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu  

                - tiskopis "Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu" je k dispozici v informacích registru řidičů, 

                - současně je možné použít vytištění tiskopisu Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (pdf.)

  • občanský průkaz (v případě jeho ztráty cestovní pas), cizinec předkládá povolení k pobytu
  • jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii rozměru 35 x 45 mm. (nutno přinést s sebou)
  • platný řidičský průkaz
  • 50,- Kč (správní poplatek bude vybrán v hotovosti)

Lhůty k vyřízení

Vydání mezinárodního řidičského průkazu je prováděno tzv. "na počkání".


Právní úprava

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005) 
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád