Informace pro vlastníky datových schránek fyzické osoby

Na webové stránce portálu veřejné správy :  www.portal.gov.cz  naleznete formulář, který Vám umožní získat ověřený výpis bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů.

Náležitosti (převzato z portálu veřejné správy):

Žádost o neveřejný výpis údajů Centrálního registru řidičů může touto cestou podat pouze držitel datové schránky fyzické osoby (nepodnikající). Identifikace žadatele proběhne na základě zadání přihlašovacích údajů k datové schránce. Povinnou náležitostí žádosti je dále číslo řidičského průkazu.