Žádosti o registrace dovezených vozidel ze zahraničí a žádosti o schválení jejich technické způsobilosti, s ohledem na množství podaných žádostí a vzhledem ke složitějšímu postupu, nejsou vyřizovány na počkání.

 

Změny v oblasti schvalování technické způsobilosti vyplývající z novely zákona č.56/2001 Sb., účinné k 1.3.2023

 

Na pracoviště oddělení techniků (dovozy, přestavby, technické změny) se nelze elektronicky objednat.

Problematiku dovezených vozidel ze zahraničí primárně upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Postup:

Právní úprava

Formuláře ke stažení doporučujeme vyplnit a vytisknout před návštěvou příslušného pracoviště

 

 

Na zvláštním odkazu: Schvalování technické způsobilosti dovezeného vozidla můžete vyplnit elektronický formulář - jeho vyplněním urychlíte Vaše podání na odloučeném pracovišti.

Při návštěvě odloučeného pracoviště tak již bude mít Váš předem vyplněný formulář k dispozici pracovník schvalující technickou způsobilost v elektronické podobě, který na místě při podání podepíšete a doložíte jen náležitosti žádosti (např. originály cizozemského technického průkazu a osvědčení o registraci, protokol vydaný stanicí technické kontroly, doklad totožnosti žadatele, plnou moc apod.). Nejedná se o elektronické podání žádosti.

 

Přehled pracovišť:

Úřední hodiny jsou uvedeny bez 30min. zákonné přestávky na oběd v rozmezí 11.00 - 13.00, které budou čerpány jednotlivými pracovníky průběžně.

 

Pracoviště  Adresa  Telefon  Pracovní doba Poznámka
Praha 6 Břevnov Radimova 39
 • 236 005 849
 • 236 005 837

 

 

 • pondělí a středa

08.00 - 18.00

 • úterý a čtvrtek

08.00 - 15.00

 • pátek

zavřeno

 

 

 

 • Oddělení techniků odboru dopravně správních činností MHMP, provádí řadu dalších úkonů, které však pro jejich složitost nelze v tomto přehledu popsat. Proto žadatelům např. o výměny podstatných částí silničního vozidla (karoserie a motor), jeho přestavbu a výrobu jednotlivého silničního vozidla doporučujeme, aby se obrátili přímo na pracovníky oddělení techniků a konzultovali svoji žádost předem na telefonních číslech
 • 236 005 424
 • 236 005 436

 

 

 

 

   

Praha 9
Vysočany 

Na Výběžku 1023/7
 • 236 003 816
 • 236 003 817
Praha 10 Bohdalec   Nad Vršovskou horou  88  
 • 236 003 769
 • 236 003 770

 • 236 003 772
 • 236 003 773

Hromadné podání pro 5 kusů a více v týž den.

 

 

Problematika obnovy identifikátorů v rámci dovezeného vozidla

Obnova identifikátoru vozidla (VIN, typ motoru) nečitelné korozí, po opravě, po odcizení, apod.

Pracoviště:

Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19; 6. patro č. dveří 6.045

tel. 236 005 424, 236 005 436

Po a St: 08.00 - 18.00

Út a Čt: 08.00 - 15.00

Pá: 08.00 - 11.00