které podléhá povinnosti zaplacení emisního poplatku jsou odbavováni na příslušných odloučených pracovištích: Vysočany, Jarov, Bohdalec a Břevnov.

Poplatek je stanoven podle plnění hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
b) 5 000 Kč  v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle pismene a)  nebo b)

a vybírá se pouze jednou. Při následných přeregistracích dotčených vozidel se již nevybírá!

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují mezní hodnoty emisí EURO 3 a vyšší (viz. ust. §113-117 zákona č. 542/2020 Sb., O výrobcích s ukončenou životností)

 

Přehled emisních předpisů plnících příslušné emisní úrovně naleznete zde (vyjmuto z pokynu MD ČR):  EkolPopl.pdf