Vítejte na stránkách, které Vás informují o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání řidičského průkazu v registru řidičů odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy v Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4.

Pro zhotovení řidičského průkazu je stanovena lhůta 20 dnů. Jedná se o mezní lhůtu, která (s ohledem na technické možnosti Státní tiskárny cenin) bývá kratší, ne však pravidelně. V níže uvedené tabulce lze zjistit, zda ve vztahu k datu podání žádosti o vydání řidičského průkazu, je možné nový řidičský průkaz na úřadu registru řidičů již vyzvednout (ve lhůtě kratší než 20-ti denní) V případě, že ode dne podání žádosti již 20 dní uplynulo, informace o možnosti dřívějšího vyzvednutí řidičského průkazu již zde uvedena není.

Pro vyzvednutí řidičského průkazu můžete využít on-line registraci.

Pokud se nechcete předem registrovat nebo je již kapacita online registrací obsazena, můžete se i bez registrace dostavit osobně do budovy MHMP Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4., kdykoliv v úřední době registru řidičů.

Aktuální délku fronty lze sledovat na monitoringu odbavování.

Upozornění na změnu úřední doby od 1. 7. do 31. 8. 2020 

pondělí až čtvrtek: 8.00 - 15.00 hod.

pátek:                      8.00 - 11.00 hod.

 

S ohledem na usnesení vlády ČR, mimořádná opatření MZ a aktuální vývoj situace byla v rámci odboru dopravněsprávních činností MHMP přijata následující opatření:
Doporučujeme využít elektronické rezervace termínu návštěvy na konkrétní den a hodinu. Prioritně budou odbavováni klienti předem objednaní.
Ostatní, neobjednaní klienti, budou odbavováni dle kapacitních možností registru řidičů s ohledem na nutnost dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

 

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu vždy od čtvrtka na dva týdny dopředu.