Vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl v důsledku uložení sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, upravuje zejména § 102 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Postup při žádosti o vrácení pozbytého řidičského oprávnění, lhůty, náležitosti a způsob podání žádosti, formulář žádosti - uvedeny v rubrice "Dopravně správní agendy - registr řidičů"