Nabízíme Vám aplikaci, prostřednictvím které můžete zjistit oprávněnou úřední osobu, která řeší  Váš  případ ve správním řízení u správního orgánu Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy.

Stačí zadat číslo jednací (spisovou značku) pod kterým vede Vás případ Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, nebo Magistrát hl. m. Prahy-Odbor dopravněsprávních činností vyhledat 

Jednotlivé případy jsou dostupné v okamžiku doručení případu od orgánů Policie ČR nebo Městské policie hl. m. Prahy k správnímu řízení.

Vstup do aplikace