Postup vyřízení věci

Ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou provádí na Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) Odbor služeb, oddělení služeb veřejnosti v úředních hodinách na počkání (doklady nelze zasílat). Pro ověření pravosti podpisu je nezbytné, aby se žadatel dostavil osobně, ověření shody opisu s listinou je provedeno každému, kdo uvedené doklady předloží.

 

Formuláře, náležitosti, doklady

ověření pravosti podpisu:

  • listina, na které bude potvrzena pravost podpisu
  • platný úřední průkaz žadatele vydaný státním orgánem (k prokázání totožnosti)

ověření shody opisu s listinou:

  • originál listiny (případně ověřená kopie)
  • opis či kopie listiny, na kterou se ověření potvrdí

 

Správní poplatky

ověření pravosti podpisu: 30 Kč za každý podpis
ověření shody opisu s listinou: 30 Kč za každou i započatou stránku

 

Záležitost vyřizuje

  • Odbor služeb, oddělení služeb veřejnosti
  • přepážky č. 15, 17 až 20 ( přízemí, v pasáži Škodova paláce)
tel.:  236 005 862, 236 003 283, 236 005 865, 236 003 167, 236 005 867
adresa: Jungmannova  29/35, Praha 1
úřední hodiny Aktuální úřední hodniny


UPOZORNĚNÍ:

Vyšší ověření matričních dokladů pro použití v zahraničí se provádí v obecných návštěvních hodinách MHMP, tj. v pondělí a ve středu, v ostatní dny po přechozí telefonické dohodě.

Kontakty: oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace


Právní úprava

  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů