Postup vyřízení věci

Archiv hlavního města Prahy vydává na požádání výpisy, opisy a historické rešerše z dokumentů v něm uložených. Jsou to zejména dokumenty farních matrik (údaje o občanech narozených v Praze do r. 1915), živnostenských rejstříků (do března r. 1949), justičních spisů (soudních fondů, fondů prokuratur, státní arbitráže, orgánů advokacie a veřejných notářů), osvědčení o státním občanství (do března r. 1949), apod. Bližší údaje o dataci uložených dokumentů jsou uvedeny přímo na jednotlivých formulářích žádostí. Informace lze získat také na internetové adrese http://www.ahmp.cz/.
Pokud chce zájemce získat kopii některého z těchto dokumentů, musí o ni písemně zažádat.  Požadovaný dokument mu bude zaslán poštou na udanou adresu.

Tiskopisy jednotlivých žádostí jsou k dispozici v  informačním středisku magistrátu nebo přímo v podatelně archivu či na www.ahmp.cz

Pokud má některý občan zájem o studium archiválií, může navštívit studovnuarchivu. Zde si vyhledá v inventáři, zda archiválie existuje a je-li přístupná. Pokud ano, může si ji zájemce objednat předem přímo ve studovně archivu. Výpůjční lhůty se pohybují v závislosti na dostupnosti konkrétní archiválie mezi 3 až 14 dny. Pokud to povaha archiválie dovoluje, může si zájemce na místě nechat zhotovit její kopii.

Dokumenty ke studiu lze objednávat telefonicky i prostřednictvím elektronické pošty (tel.: 226 004 012, e-mail: badatelna@praha.eu

 • upozornění:
  • Archivní materiál nelze vyhledávat na počkání, ani jej nelze půjčovat mimo studovnu!
 • adresa: 
  • Archiv HMP, Archivní 6, Praha 4 - Chodovec(metro C, stanice Chodov, autobus č.115)
 • návštěvní dny studovny: 
  • pondělí-čtvrtek: 9:00-16:00
  • pátek: zavřeno
 • telefon studovny: 
  • případné telefonické dotazy 236 004 012
 • e-mail:

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář nebo vlastní písemná žádost s uvedením dat, potřebných k vyhledání konkrétního dokumentu.


Záležitost na MHMP vyřizuje Odbor Archiv HMP:

oddělení fondů justičních orgánů
( 236 004 041, 236 004 047) – spisy ze soudních fondů, fondů, prokuratur, státní arbitráže, orgánů, advokacie a veřejných notářů
oddělení správy fondů městské správy do r. 1945 - ( 236 004 037, 236 004 070) –živnostenské rejstříky, osvědčení o státním občanství

oddělení historických sbírek (236 004 056, 236 004 086) – výpisy z matrik

Žádost označená názvem odboru „Archiv hl. m. Prahy“ se zasílá poštou nebo podává v hlavní podatelně úřadu.

adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01  Praha 1
úřední hodiny podatelny:

pondělí    8.00 – 17.00 hod

úterý       8.00 – 16.00 hod

středa      8.00 – 18.00 hod

čtvrtek     8.00 – 16.00 hod

pátek       8.00 – 15.00 hod

 Žadatel může také vyplnit příslušný formulář přímo v podatelně archivu.

adresa: Archiv hl. m. Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4 - Chodovec 
úřední hodiny podatelny:

pondělí 8:00 – 17:00

úterý 8:00 – 16:00

středa 8:00 – 18:00

čtvrtek 8:00 – 16:00

pátek 8:00 – 15:00


Lhůty k vyřízení

30 dnů
Upozornění:  Žádosti není možné vyřizovat na počkání!


Právní úprava

 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád