V souvislosti s ukončením nouzového stavu, který byl na území České republiky vyhlášen usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví spojeného s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 a v návaznosti na ukončení platnosti stanoviska Ministerstva vnitra ze dne 19. března 2020, na jehož základě bylo umožněno občanům po dobu nouzového stavu prokazovat svou totožnost i osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020, s účinností od 18. května 2020 již není možno se těmito neplatnými osobními doklady prokazovat.

S ohledem na tuto skutečnost by zejména občané, kteří nemají v držení platný občanský průkaz, měli neprodleně požádat o vydání nového a vyhnout se tak případným problémům při prokazování totožnosti.

V hl. m. Praze je možno požádat o občanský průkaz a cestovní pas u Úřadu městské části Praha 1 – 22, informace o úředních hodinách jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých úřadů. K podání žádosti o osobní doklad mohou občané využít i elektronický objednávkový systém, ve kterém si mohou zvolit datum a čas návštěvy úřadu, čímž bude minimalizována jejich čekací doba na úřadě. Žádosti o osobní doklady je zpravidla možno podávat v průběhu celého pracovního týdne.