Existující zájmová sdružení právnických osob se od 1. ledna 2014 řídí i nadále dosavadními právními předpisy (viz ustanovení § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  Od tohoto dne však vykonávají působnost krajských úřadů v oblasti evidování zájmových sdružení právnických osob rejstříkové soudy. Veškeré návrhy na změnu zapsaných údajů či jejich výmaz se proto podávají příslušnému rejstříkovému soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud zájmového sdružení právnických osob, jehož se zápis ve veřejném rejstříku týká (viz ustanovení § 75 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). V případě návrhu na změnu zapsaných údajů či jejich výmaz týkajícího se zájmového sdružení právnických osob není předepsán povinný formulář. U zájmových sdružení právnických osob, vedených dosud dle jejich sídla v registru u Magistrátu hlavního města Prahy, je příslušným rejstříkovým soudem Městský soud v Praze.

Kontakt: Městský soud v Praze, pracoviště Slezská – veřejný rejstřík, Slezská 9/2000, 120 00 Praha 2, tel.: 224 172 111