Postup vyřízení věci

Archiv hlavního města Prahy vydává pro potřeby Správy sociálního zabezpečení, úřadů práce nebo i pro jiné účely občanů potvrzení o délce doby zaměstnání a výši dosahovaných příjmů. Potvrzení se vydávají z dokumentů  starších 45 let nebo i  mladších, již zaniklých podniků
a organizací  se sídlem v  Praze a hlavním městem Prahou zřízených.
Pokud se jedná o zaniklý státní podnik nebo soukromou společnost, může se žadatel obrátit
na Městský obchodní soud ve Slezské ulici 9, v Praze 2, tel.: 224 17 11 11 , kde ve firemním rejstříku lze vyhledat jméno příslušného likvidátora, který dotyčný podnik nebo společnost likvidoval. Bývá zde též uvedeno, ve které spisovně jsou listiny uloženy, pokud však nebyly skartovány.
V případě, že občan potřebuje potvrzení z listin mladších, stále existujících podniků a institucí, je třeba obrátit se přímo na ně.

 


 

Formuláře, náležitosti, doklady

Žádost lze podat dvěma způsoby:

1)  písemná žádost(volně formulovaná) s uvedením těchto náležitostí:

 • datum vzniku a ukončení pracovního poměru (výstupu)
 • pracovní pozice, kterou žadatel zastával
 • název právního subjektu (jméno zaměstnavatele, podniku), u kterého žadatel pracoval
 • název provozovny, závodu, ateliéru apod.
 • tehdejší jméno a příjmení žadatele (důležité je zejména příjmení v době výstupu)
 • rodné číslo žadatele
 • uvést, zda požadujete pouze potvrzení doby zaměstnání nebo i výši příjmů
 • nynější jméno,  příjmení, adresa a telefonní číslo žadatele
 • datum podání žádosti a podpis žadatele

 

2)  vyplněný příslušný formulář Archivu hl. m. Prahy(k dispozici v informačním středisku magistrátu, Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo v Archivu hl. m. Prahy, Archivní 6, Praha 4)

Upozornění:V žádosti je potřeba uvést účel, pro který má být doklad vystaven. Je to důležité pro určení výše správního poplatku. Pro potřeby Správy důchodového zabezpečení se potvrzení nezpoplatňují.

 


 Lhůty k vyřízení

 

30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

  


 

Záležitost vyřizuje

Odbor Archiv hl. m. Prahy, oddělení správy fondů městských podniků, institucí
a fyzických osob

 

jméno:  Bc. Jiří Vlasák
adresa: Archivní 6, Praha 4 - Chodovec
telefon: 236 004 013
e-mail: jiri.vlasak@praha.eu

 


 

Forma vyřízení na MHMP

Žádost doplněná uvedenými náležitostmi a označená názvem „odbor Archiv hl. m. Prahy“
se zasílá poštou nebo předá v hlavní podatelně magistrátu.

 

adresa:  Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 7,45 – 18,00, pátek 7,45 - 16,00 hod.

 


 

Právní úprava

 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • § 60 zákoníku práce
 • § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví