Vážení zájemci o využití reklamních ploch městského mobiliáře,

ke dni 30. 6. 2021 bude ukončena smlouva mezi hlavním městem Prahou (dále jen „HMP“) a společností JCDecaux, na jejímž základě jsou umístěny na území HMP prvky mobiliáře, zejména přístřešky MHD a pouliční reklamní vitríny (CLV a RLB). HMP mělo na nich k dispozici určitý počet reklamních ploch, které byly přidělovány na základě přijatých žádostí o využití městských reklamních ploch. Z důvodu ukončení smlouvy je aktuálně pozastaven příjem žádostí pro III. čtvrtletí 2021 a další.

Postupný proces výměny stávajícího mobiliáře JCDecaux za nový mobiliář vlastněný HMP bude probíhat v následujících cca 24 měsících. Předpokládáme, že kompletní výměna by měla být dokončena v červnu 2023.

O případných změnách Vás budeme včas informovat na této stránce.

 

Děkujeme za pochopení.