Postup vyřízení věci

 

Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do péče a jak má každý rodičů přispívat na jeho výživu

Podmínkou úpravy poměrů nezletilého dítěte je, že spolu rodiče nežijí, nevedou společnou domácnost, míní ukončit manželství rozvodem. Pokud tato situace nastane, je možné se obrátit na úřad městské části, který předá potřebné informace, popřípadě vzor návrhu k soudu.

 


Kam se obrátit

Na úřady městských částí Praha 1 - Praha 22 dle místa bydliště ???????

Adresář úřadů městských částí

Vyhledat městskou část k pražské adrese


Co s sebou (náležitosti, doklady)

Občanský průkaz, rodný list dítěte


Formuláře

 


Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění posledních předpisů 

Plné texty zákonů na portálu veřejné správy