Kam se obrátit

Na matriční úřad, podle místa úmrtí.


Adresář matričních úřadů na portálu veřejné správy

Adresář správních obvodů

Vyhledat správní obvod k pražské adrese

 

Popis postupu vyřízení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR


 

 

Co s sebou (náležitosti, doklady)

  1. občanský průkaz zemřelého 
    rodný list (v případě, že se jedná o dítě do 15 let) 
    oddací list (pokud zemřelá osoba má žijícího manžela a nemá ho zapsaného v občanském průkazu) a rodné číslo tohoto manžela

Formuláře

 


Právní úprava

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků.Plné texty zákonů na portálu veřejné správy