Postup vyřízení věci

Do získání právní subjektivity škol byli pracovníci na školách (učitelé, správní zaměstnanci, atd.) zaměstnanci Školské správy ONV Praha 1 až Praha 10, později Školského úřadu Praha 1 až Praha 10 nebo Školské správy NVP.

Od 1. 1. 2001 byly archivy těchto organizací převedeny pod správu Magistrátu hlavního města Prahy, a proto potvrzení o době zaměstnání z archivních listin vydává odbor školství, mládeže a sportu MHMP.


Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář žádosti ke stažení ZDE (doc, 23 kB)

písemná žádost (bez formuláře) s uvedením těchto náležitostí:

 • jméno a příjmení žadatele (u žen všechna včetně rodného)
 • rodné číslo
 • místo působení (škola, školy)
 • zaměstnavatel
 • pod jakým jménem byla smlouva uzavřena, kdy došlo ke změně, pod jakým jménem byla ukončena
 • doba pracovního poměru
 • adresa bydliště žadatele v době, ke které se žádost vztahuje
 • současná adresa žadatele a telefonické spojení
 • další důležité údaje podle názoru žadatele
 • datum podání žádosti
 • podpis žadatele

Pro urychlené vyřízení žádosti doporučujeme přiložit fotokopie dokladů (pracovní smlouva atd.), pokud jsou k dispozici.


Lhůty k vyřízení

30 dní


Forma vyřízení na MHMP

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru lze podat:

 • poštou
 • předat v podatelně magistrátu HMP
 • zaslat na adresu elektronické podatelny posta@praha.eu
 • zaslat do datové schránky MHMP (ID: 48ia97h).
adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
úřední hodiny podatelny: Po 8:00 – 18:00 hod.
  Út 8:00 – 15:00 hod.
  St 8:00 – 18:00 hod.
  Čt 8:00 – 15:00 hod.
  Pá 8:00 – 11:00 hod.
adresa:  Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
úřední hodiny hlavní podatelny: pondělí 8:00 - 18:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hod.
středa 8:00 - 18:00 hod.
pátek  8:00 - 11:00 hod.

Záležitost vyřizuje

Bc. Eliška Harenčáková, e-mail: eliska.harencakova@praha.eu

adresa:  Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1, místnost č. 643
telefon: 236 005 238

Právní úprava

 • zákon č. 155/1995 o důchodovém pojištění
 • zákon č. 157/2000 Sb., o převodu práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů