Vydání zápisového lístku na počkání, na základě předložené žádosti (pro uchazeče s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy), je možné uskutečnit v přízemí budovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, na přepážce č. 43 v úřední hodiny. Mimořádně (mimo úřední hodiny) lze zavolat telefonem od vrátnice na odbor školství, mládeže a sportu (sekretariát linka 5201 nebo 5202) a vyčkat příchodu pracovníka odboru, se kterým bude možné záležitost vyřídit.

Žádosti o vydání zápisového lístku je možné také podávat prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu: Odboru školství, mládeže a sportu, Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Dále je možné doručit žádost osobně do podatelny na výše uvedené adrese v provozní době Po, St 8 až 18 h; Út, Čt 8 až 15 h, Pá 8 až 11 h. Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého pobytu v hlavním městě Praze bude zápisový lístek následně odesílán prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, na adresu trvalého bydliště, případně na uvedenou kontaktní adresu.

Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého pobytu v hlavním městě Praze bude zápisový lístek přednostně odesílán prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, na adresu trvalého bydliště, případně na uvedenou kontaktní adresu.

Žádosti o vydání zápisového lístku podávejte prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu: Odboru školství, mládeže a sportu, Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Dále je možné doručit žádost osobně do podatelny na výše uvedené adrese v provozní době:
Po, St: 8 až 18 h;
Út, Čt: 8 až 15 h, Pá 8 až 11 h.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole (a to i v případě vydání náhradního zápisového lístku nebo na přijetí na víceleté gymnázium).

Úřad funguje pro veřejnost v omezeném režimu! Není povolen pohyb osob v objektu vyjma přízemí – podatelna, check point apod., a to pouze v úředních hodinách. V krajním případě (vydání zápisového lístku obratem) je tedy možné v přízemí budovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, zavolat telefonem od vrátnice na odbor školství, mládeže a sportu (sekretariát linka 5201 nebo 5202) a vyčkat příchodu pracovníka odboru, se kterým bude možné záležitost vyřídit.

Úřední hodiny MHMP, budovy Jungmannova 35/29, Praha 1:

Po   8.00 – 18.00 hod
St    8.00 – 18.00 hod