ŽÁDOST O ZÁPISOVÝ LÍSTEK PODÁVEJTE PŘEDNOSTNĚ PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍ DORUČOVACÍ SLUŽBY.

V ÚŘEDNÍ HODINY JE PRO VEŘEJNOST K DIPOSZICI PŘEPÁŽKA Č. 59 V BUDOVĚ MAGISTRÁTU HL.M. PRAHY, JUNGMANNOVA 35/29, PRAHA 1

Úřad funguje pro veřejnost v omezeném režimu - pro veřejnost jsou přístupné pouze přepážky v přízemí!

Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praze bude zápisový lístek vydáván na odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy - 6. patro, Jungmannova 35/29, Praha 1 (Škodův palác), a to na základě vyplněné žádosti o vydání zápisového lístku a předložení dokladu potvrzujícího totožnost žadatele a jeho trvalé bydliště, resp. místo pobytu u cizích státních příslušníků.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole (a to i v případě vydání náhradního zápisového lístku nebo na přijetí na víceleté gymnázium).

úřední hodiny:  Úřad funguje pro veřejnost v omezeném režimu!

Po 12.00 – 17.00 hod
St    8.00 – 18.00 hod

Druhou možností je zaslání zápisového lístku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště uchazeče, resp. v případě nezletilosti jeho zákonného zástupce.