Postup vyřízení věci

Jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem je Magistrát hlavního města Prahy oprávněn přiznávat všem osobám bez ohledu na státní příslušnost s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy a osobám, které nemají trvalé bydliště na území České republiky. 

Požadavek na přiznání náhrady lze uplatnit buď:

  • osobně na odboru správních činností ve zdravotnictví a sociálním péči Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), kde pověření pracovníci vyplní s žadatelem písemnou žádost a pořídí a ověří kopii dokladu, který nárok osvědčuje,
  • písemně s doložením ověřené kopie nezbytného dokladu na sídelní adresu úřadu:

    Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.

 

V případě, že žadatel osvědčující doklady nevlastní, požádá pověřený pracovník odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP o potvrzení nároku příslušné orgány státní správy. Po kladném vyřízení vydá odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP rozhodnutí o přiznání jednorázové náhrady a zajistí její vyplacení prostřednictvím finančního odboru MHMP a První městské banky.

 


Formuláře, náležitosti, doklady

 Žádost je třeba podložit některým z uvedených dokladů (v originálním vyhotovení):

  • usnesení soudu o rehabilitaci a potvrzení o době strávené ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody, které se rehabilitace týká,
  • rozhodnutí příslušného ústředního orgánu státní správy o odškodnění,
  • propouštěcí potvrzení z tábora nucených prací,
  • potvrzení o internaci v centralizovaném klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací (vydává Náboženská matice, U Rajské zahrady 20, 130 00  Praha 3),
  • další doklady vystavené státními orgány, které osvědčují oprávněnost nároku rehabilitované osoby, případně dobu, za níž náhrada náleží.

 


Záležitost vyřizuje

Mgr. Petr Květák; odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči; Oddělení sociální péče

adresa: Charvátova 145/9, Praha 1, číslo dveří: 401, telefon: 236 004 148, návštěvní dny: pondělí 12,00 – 17,00 hod., středa  8,00 – 18,00 hod.

V ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.

 


Forma vyřízení na MHMP

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v hlavní podatelně magistrátu.

 

adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
návštěvní hodiny podatelny: Po:     8.00 – 17.00
Út:      8.00 – 16.00
St:      8.00 – 18.00
Čt:      8.00 – 16.00
Pá:     8.00 – 15.00

  


Seznam ústředních orgánů státní správy, které potvrzují nároky rehabilitovaných osob

 

Ministerstvo vnitra ČR, civilně správní úsek, koordinační odbor, U Obecního domu 3, 112 20  Praha 1
Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor odškodňování, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2
Ministerstvo obrany ČR, Vojenský ústav pro právní zastupování, nám. Svobody 471, 160 73  Praha 6

 


Odvolací prostředky v případě nespokojenosti občana s vyřízením věci

Odvolání je možno podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR (Palackého nám. 4, Praha 2) prostřednictvím odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP.

 


Právní úprava

  • zákon č. 119/1990 Sb., o soudních rehabilitacích
  • zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
  • nařízení vlády ČR č. 165/1997 o vyplacení jednorázové odměny ke zmírnění některých křivd, způsobených komunistickým režimem