Státní občanství

Celkový počet: 2
Na stránce:
  • 1. 3. 2005 Udělení státního občanství České republiky
    Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením. Žádost o udělení českého státního občanství mohou podat i osoby bez státního občanství trvale žijící v České republice.
  • 1. 3. 2005 Nabytí státního občanství České republiky některými slovenskými občany
    Někteří státní občané Slovenské republiky, kteří měli ke dni 31. 12. 1992 státní občanství ČSFR, mohou nabýt státní občanství České republiky zjednodušeným způsobem, tj. prohlášením podle ustanovení § 18a, § 18b nebo § 18c zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, aniž by museli prokazovat pozbytí dosavadního státního občanství, tzn. že slovenské státní občanství jim zůstává i po nabytí státního občanství České republiky zachováno.
Celkový počet: 2
Na stránce: