Seznam správců inženýrských sítí (seznam subjektů technické infrastruktury) v územní působnosti stavebního úřadu hl. m. Prahy naleznete zde: výpis z RSTI pro hl.m. Prahu.

K hromadnému podání žádostí o vyjádření k existenci sítí jednotlivým subjektům lze využít službu UtilityReport na adrese: www.site.praha.eu. Upozorňujeme, že žádost je elektronicky odeslána správcům, kteří tento způsob doručení prostřednictvím služby UtilityReport umožňují. Pro ostatní správce je vytvořena žádost ve formátu PDF, kterou je nutné doručit poštou či osobně. Stručný průvodce službou je k dispozici zde: http://cz.mawis.eu/download/UtilityReport_Praha_web.pdf

Podle Všeobecných podmínek poskytování RSTI za služby RSTI poskytovatel nepřebírá žádné záruky s výjimkou garance dostupnosti služeb; poskytovatel služby neodpovídá za obsah údajů vložených a potvrzených subjekty technické infrastruktury nebo stavebními úřady ani za data vybraných subjektů, ke kterým se subjekty nevyjádřily a jsou převzata z veřejně publikovaných dat Energetického regulačního úřadu. Vzhledem k tomu by ke konkrétnímu řízení dle stavebního zákona měl seznam vždy upřesnit příslušný SÚ na základě svých znalostí o území.“ 

V případě dotazů/problémů s RSTI kontaktujte prosím zákaznické centrum provozovatele: tel: +420 251 618 456 | e-mail:info@rsti.cz