O žádosti o zrušení živnostenského oprávnění rozhoduje živnostenský úřad ve správním řízení ve lhůtě do 30, event. 60 dnů od obdržení žádosti.

Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku.